Poängen

POÄNGEN Komponent

POÄNGEN Komponent är ett webbaserat anläggningsregister för komponentindelade anläggningstillgångar. Produkten är speciellt utvecklad för de behov som finns inom fastighetsbranschen. POÄNGEN Komponent stödjer även andra branscher med betydande anläggningar såsom energi, vatten och produktion. Som stöd för komponentavskrivning enligt K3 finns förutom komponentindelning möjligheten att visa såväl skattemässiga som bokföringsmässiga värden.

Komponentmodell
POÄNGEN Komponent är ett enkelt och flexibelt verktyg där komponentmodell skapas efter kundens behov. Verktyget har inga begränsningar över val av komponentmodell eller antalet komponenter. Komponenter kan läggas på den nivå kunden önskar exempelvis Fastighet, Byggnad, Uppgång, Lokal, Lägenhet m.m. Systemet ger användaren möjlighet att på varje nivå ta fram information kring vilka komponenter som finns, se årets transaktioner, avskrivningar samt information kring skattemässiga och bokföringsmässiga värden.

Integration och konvertering
POÄNGEN Komponent är lättanvänt, flexibelt och visuellt. Systemet integreras med befintliga ekonomi- och fastighetssystem och via hjälpmedel konverteras enkelt befintligt bestånd. Bokföringsorder gällande avskrivningar kan skapas direkt från POÄNGEN Komponent och kopplas till befintligt ekonomisystem. Verktyget tillhandahåller ett rapportpaket för analys och avstämning.

Koppling mot projekt
Via Trimmas beslutsstödsprodukt INSIKT finns möjligheten att vid varje projekt bestämma projektets fördelning mot komponenter, exempelvis hur stor del av projektet är fasad, tak, fönster etc. När ett projekt avslutsmarkeras i INSIKT skickas information till POÄNGEN Komponent, efter detta behandlas informationen och anläggningen läggs upp. Denna process ger en överblick för projektet, fördelat på fastighetsdel och komponent med anskaffningar, utrangeringar, investeringsandel, skattemässig samt moms.

Stöd för användaren
POÄNGEN Komponent underlättar för användaren att komma åt informationen kring de olika komponenterna. Via det enkla gränssnittet och en användarguide leds användaren genom de olika stegen när nya komponenter tillkommer och vilken nyttjande tid som skall gälla. När nya komponenter tillkommer på befintligt bestånd ställer systemet frågor om vad som skall ske med de komponenter som är av samma typ på samma byggnad, skall dessa utrangeras, skall nedskrivningar göras eller ingen åtgärd.

POÄNGEN Komponent är 100 procent serverbaserad varför installation och uppgradering bara görs på ett ställe. Användarna behöver bara en webbläsare på sin arbetsstation för att dra nytta av produktens möjligheter.

Boka en personlig presentation

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi för att bestämma en passande tid. Under en demo visar vi hur våra kunder får nytta av POÄNGEN Komponent.