POÄNGEN Komponent

Webbaserat anläggningsregister

Komponentmodell

POÄNGEN Komponent är ett enkelt och flexibelt verktyg där komponentmodell skapas efter kundens behov. Verktyget har inga begränsningar över val av komponentmodell eller antalet komponenter. Komponenter kan läggas på den nivå kunden önskar exempelvis Fastighet, Byggnad, Uppgång, Lokal, Lägenhet m.m. Systemet ger användaren möjlighet att på varje nivå ta fram information kring vilka komponenter som finns, se årets transaktioner, avskrivningar samt information kring skattemässiga och bokföringsmässiga värden.

Integration och konvertering

POÄNGEN Komponent är lättanvänt, flexibelt och visuellt. Systemet integreras med befintliga ekonomi- och fastighetssystem och via hjälpmedel konverteras enkelt befintligt bestånd. Bokföringsorder gällande avskrivningar kan skapas direkt från POÄNGEN Komponent och kopplas till befintligt ekonomisystem. Verktyget tillhandahåller ett rapportpaket för analys och avstämning.

Koppling mot projekt

Via Trimmas beslutsstödsprodukt INSIKT finns möjligheten att vid varje projekt bestämma projektets fördelning mot komponenter, exempelvis hur stor del av projektet är fasad, tak, fönster etc. När ett projekt avslutsmarkeras i INSIKT skickas information till POÄNGEN Komponent, efter detta behandlas informationen och anläggningen läggs upp. Denna process ger en överblick för projektet, fördelat på fastighetsdel och komponent med anskaffningar, utrangeringar, investeringsandel, skattemässig samt moms.

Stöd för användaren

POÄNGEN Komponent underlättar för användaren att komma åt informationen kring de olika komponenterna. Via det enkla gränssnittet och en användarguide leds användaren genom de olika stegen när nya komponenter tillkommer och vilken nyttjande tid som skall gälla. När nya komponenter tillkommer på befintligt bestånd ställer systemet frågor om vad som skall ske med de komponenter som är av samma typ på samma byggnad, skall dessa utrangeras, skall nedskrivningar göras eller ingen åtgärd.

POÄNGEN Komponent är 100 procent serverbaserad varför installation och uppgradering bara görs på ett ställe. Användarna behöver bara en webbläsare på sin arbetsstation för att dra nytta av produktens möjligheter.

Användarvänligt och
fullpackat med funktionalitet.

Data blir beslut

Att underbygga dina beslut med fakta är givetvis en av de absolut största fördelarna med ett beslutsstöd. Titta på historisk data, stäm av nuläget eller gör framtida prognoser för att säkerställa att rätt beslut tas.

Tillgängligt för alla

Medarbetarna har tillgång till data utifrån sitt ansvarsområde och kan se trender och progress. Detta ökar engagemanget och gynnar hela organisationen.

TYDLIG VISUALISERING

Ett bra beslutsstöd ger användarna möjlighet att skapa interaktiva rapporter där du kan presentera din data med diagram eller andra mätare. Det ökar förståelse och gör hela organisationen effektivare.

KRAFTFULL ANALYS

Med visualiseringar, nyckeltal, möjligheten till in- och utzoomning, att vrida och vända på siffrorna i OLAP-kuber, gör att många av dina medarbetare kan delta i det så viktiga analysarbetet.

ÖVERBLICK OCH DETALJER

Ibland behöver du riktigt borra i siffror för att förstå och ibland är det precis tvärtom, du behöver helikopterperspektivet för att se helheten. Ett bra beslutsstöd ger dig båda möjligheterna.

MINDRE MANUELLT ARBETE

Med automatiserad inhämtning av data och rapporter som uppdateras automatiskt minskas felmarginaler vid sidan av all tid som ni vinner.

Det är dags att ta din verksamhet till nya nivåer.

Boka en personlig presentation

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi för att bestämma en passande tid. Under en demo visar vi hur våra kunder får nytta av POÄNGEN Hyra.