Poängen

POÄNGEN Hyra

POÄNGEN är ett komplett system för hyressättning enligt bruksvärdesprincipen. Produkten är lättanvänd och visuell och ger såväl interna medarbetare som hyresgäster tillgång till information rörande hyressättning och lägenhetens egenskaper. Information om den enskilde hyresgästens hyra kan enkelt publiceras via internet. Det ger bostadsföretagen en möjlighet att enkelt kommunicera till samtliga hyresgäster om hur hyran är uppbyggd.

Hyresmodellen
Modellen som styr hyran kan enkelt och flexibelt anpassas utifrån överenskommen poängsättning. Vad som styr hyran är uppgifter om lägenheten (storlek, antal rum etc.) i kombination med värderingar av fastighetsstandard, geografiskt läge, utbud och miljö. Modellen är flexibel och anpassas enkelt efter behoven hos respektive företag

Rapporter och kopplingar
Det är enkelt plocka fram rapporter ur systemet. POÄNGEN har färdiga standardrapporter och produkten stödjer även kopplingar till andra system för överföring av fastighetsdata och färdigställda hyror.

POÄNGEN är 100 procent serverbaserad varför installation och uppgradering bara görs på ett ställe. Användarna behöver bara en webbläsare på sin arbetsstation för att dra nytta av produktens möjligheter.

Boka en personlig presentation

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi för att bestämma en passande tid. Under en demo visar vi hur våra kunder får nytta av POÄNGEN Hyra.