K3 Komponentavskrivning, ett integrerat stöd till er projekthantering

Sedan 2013 är K3 obligatoriskt och komponentavskrivning är ett måste. För organisationer med stora anläggningstillgångar är integration ett välkommet stöd som även underlättar arbetet när nya projekt ska hanteras. Vi gör K3 och komponentavskrivning enkelt och du sköter det direkt i webbläsaren!

K3 på alla nivåer
I verktyget skapas en komponentmodell efter dina behov. I din komponentmodell finns inga begränsningar för att forma rätt nivå. Vi arbetar fram den nivå som du önskar. T.ex. Fastighet, Byggnad, Uppgång, Lokal, Lägenhet m.m. Det är möjligt att ta fram information kring era komponentavskrivningar på alla nivåer. Se årets transaktioner, skattemässiga och bokföringsmässiga värden.

K3 visuellt till praktiken
Ett visuellt arbete gör verktyget mer lättanvänt. Från era befintliga system integreras och används ekonomi- och fastighetsdata. Bokföringsorder gällande avskrivningar kan skapas direkt från POÄNGEN Komponent och kopplas till befintligt ekonomisystem. Verktyget tillhandahåller ett rapportpaket för analys och avstämning.

Komponentavskrivning för projekt och kontroll
Få dubbel så mycket gjort i ett projekt. Bestämma projektets fördelning mot komponenter, exempelvis hur stor del av projektet är fasad, tak, fönster etc. I kombination med Trimma INSIKT skickas information till POÄNGEN Komponent och anläggningen läggs upp när projektet avslutsmarkeras.

Denna process ger en överblick för projektet, fördelat på fastighetsdel och komponent med anskaffningar, utrangeringar, investeringsandel, skattemässig samt moms.

K3 och komponentavskrivning när det är som bäst!

Boka en personlig presentation

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi för att bestämma en passande tid. Under en demo visar vi hur våra kunder får nytta av Poängen Komponent.