INSIKT Projekt

Ett komplett projektverktyg

Processer

INSIKT stödjer hela projektarbetet genom processmallar som är anpassade för olika typer av projekt. Projektdeltagare kopplas enkelt till projekt genom olika roller och ansvar fördelas för olika aktiviteter under hela projektprocessen. Innehållet i projektprocessen kan variera beroende på projekttyp. Processer sätts upp som en sekvens av tidsatta faser där varje fas innehåller ett antal aktiviteter och delaktiviteter. Projektet löper framåt genom klarmarkering och attest av genomförda aktiviteter och delaktiviteter.

Projektkalkyler

INSIKT gör det möjligt att hantera olika typer av ekonomiska kalkyler som är direkt kopplade till de olika projekten. Med lösningen skapas enkelt projektkalkyler för kostnader, likviditet, investeringar, inflyttning/evakuering samt K3. Informationen från källsystem integreras och konsolideras per automatik och användarna arbetar alltid med aktuell information. Resultatet av projektkalkyler förs per automatik över till verksamhetens budget och kan analyseras ned på detaljnivå.

Projektportfölj

Portföljvyn ger en snabb och överskådlig bild över alla era projekt med ekonomi, processer, risker och nyckeltal. Växla snabbt till INSIKT Analys för djupare analyser.

Användarvänligt och
fullpackat med funktionalitet.

Data blir beslut

Att underbygga dina beslut med fakta är givetvis en av de absolut största fördelarna med ett beslutsstöd. Titta på historisk data, stäm av nuläget eller gör framtida prognoser för att säkerställa att rätt beslut tas.

Tillgängligt för alla

Medarbetarna har tillgång till data utifrån sitt ansvarsområde och kan se trender och progress. Detta ökar engagemanget och gynnar hela organisationen.

TYDLIG VISUALISERING

Ett bra beslutsstöd ger användarna möjlighet att skapa interaktiva rapporter där du kan presentera din data med diagram eller andra mätare. Det ökar förståelse och gör hela organisationen effektivare.

KRAFTFULL ANALYS

Med visualiseringar, nyckeltal, möjligheten till in- och utzoomning, att vrida och vända på siffrorna i OLAP-kuber, gör att många av dina medarbetare kan delta i det så viktiga analysarbetet.

ÖVERBLICK OCH DETALJER

Ibland behöver du riktigt borra i siffror för att förstå och ibland är det precis tvärtom, du behöver helikopterperspektivet för att se helheten. Ett bra beslutsstöd ger dig båda möjligheterna.

MINDRE MANUELLT ARBETE

Med automatiserad inhämtning av data och rapporter som uppdateras automatiskt minskas felmarginaler vid sidan av all tid som ni vinner.

Det är dags att ta din verksamhet till nya nivåer.

Boka en personlig presentation

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi för att bestämma en passande tid. Under en demo visar vi hur våra kunder får nytta av INSIKT Analys.