INSIKT Projekt

INSIKT Projekt

INSIKT Projekt är ett fristående och heltäckande verktyg för projekthantering. Verktyget stödjer hela verksamhetens projektbehov oavsett om det handlar om mindre administrativa projekt eller stora investeringsprojekt. Projekt kan planeras och följas upp i alla olika delar och processer.

Processer
INSIKT stödjer hela projektarbetet genom processmallar som är anpassade för olika typer av projekt. Projektdeltagare kopplas enkelt till projekt genom olika roller och ansvar fördelas för olika aktiviteter under hela projektprocessen. Innehållet i projektprocessen kan variera beroende på projekttyp. Processer sätts upp som en sekvens av tidsatta faser där varje fas innehåller ett antal aktiviteter och delaktiviteter. Projektet löper framåt genom klarmarkering och attest av genomförda aktiviteter och delaktiviteter.

Projektkalkyler
INSIKT gör det möjligt att hantera olika typer av ekonomiska kalkyler som är direkt kopplade till de olika projekten. Med lösningen skapas enkelt projektkalkyler för kostnader, likviditet, investeringar, inflyttning/evakuering samt K3. Informationen från källsystem integreras och konsolideras per automatik och användarna arbetar alltid med aktuell information. Resultatet av projektkalkyler förs per automatik över till verksamhetens budget och kan analyseras ned på detaljnivå.

Projektportfölj
Portföljvyn ger en snabb och överskådlig bild över alla era projekt med ekonomi, processer, risker och nyckeltal. Växla snabbt till INSIKT Analys för djupare analyser.

INSIKT Projekt stödjer hela verksamhets projekthantering genom:

  • Hantering av processmallar
  • Processtyrning inklusive beslutspunkter och aktiviteter
  • Investeringskalkyler
  • Inflyttnings- och evakueringsplanering
  • Dokumenthantering
  • Portföljhantering
  • Riskhantering
Boka en personlig presentation

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi för att bestämma en passande tid. Under en demo visar vi hur våra kunder får nytta av INSIKT Projekt.