INSIKT Planering

Planera för att lyckas

Rätt information - hela tiden​

Genom produktens webbgränssnitt kan ett stort antal medarbetare involveras i budgetarbetet utan att göra processen svår och tidskrävande. Planeringsarbetet baserat på budget eller rullande prognoser kan snabbas upp och gör att en större delaktighet bland medarbetarna skapas. Data matas in via webbläsaren och integreras mot underliggande verksamhetssystem. Analys av differenser mellan faktiskt utfall och planer sker enkelt med INSIKT Analys.

Mindre sammanställning, mer analys

Istället för att ekonomiavdelningen ska lägga resurser på insamling och hantering av data knappar medarbetarna själva in informationen som sedan automatiskt integreras och konsolideras. Fokus kan istället läggas på kvalitativt arbete som analys och planering. Den direkta dialogen mellan användare uppmuntras och förenklas vilket kortar tiden för budgetarbetet och ökar kvaliteten.

Smarta funktioner

INSIKT Planering innehåller en rad smarta lösningar som underlättar planeringsarbetet. Workflowmotor med attest, övervakning och kontroll. Integration mot underliggande verksamhetssystem och INSIKT Analys gör det enkelt att analysera differenser mellan utfall och planer. Produkten har även stöd för simulering, loggning, planeringsinstruktioner samt drivarbaserad budgetering. Planer och budgetar kan kompletteras med kommentarer och dokument ner till specifika celler vilket underlättar förståelse och dialog mellan olika medarbetare.

Användarvänligt och
fullpackat med funktionalitet.

Data blir beslut

Att underbygga dina beslut med fakta är givetvis en av de absolut största fördelarna med ett beslutsstöd. Titta på historisk data, stäm av nuläget eller gör framtida prognoser för att säkerställa att rätt beslut tas.

Tillgängligt för alla

Medarbetarna har tillgång till data utifrån sitt ansvarsområde och kan se trender och progress. Detta ökar engagemanget och gynnar hela organisationen.

TYDLIG VISUALISERING

Ett bra beslutsstöd ger användarna möjlighet att skapa interaktiva rapporter där du kan presentera din data med diagram eller andra mätare. Det ökar förståelse och gör hela organisationen effektivare.

KRAFTFULL ANALYS

Med visualiseringar, nyckeltal, möjligheten till in- och utzoomning, att vrida och vända på siffrorna i OLAP-kuber, gör att många av dina medarbetare kan delta i det så viktiga analysarbetet.

ÖVERBLICK OCH DETALJER

Ibland behöver du riktigt borra i siffror för att förstå och ibland är det precis tvärtom, du behöver helikopterperspektivet för att se helheten. Ett bra beslutsstöd ger dig båda möjligheterna.

MINDRE MANUELLT ARBETE

Med automatiserad inhämtning av data och rapporter som uppdateras automatiskt minskas felmarginaler vid sidan av all tid som ni vinner.

Det är dags att ta din verksamhet till nya nivåer.

Boka en personlig presentation

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi för att bestämma en passande tid. Under en demo visar vi hur våra kunder får nytta av INSIKT Analys.