INSIKT Planering

INSIKT Planering

Genom produktens webbgränssnitt kan ett stort antal medarbetare involveras i budgetarbetet utan att göra processen svår och tidskrävande. Planeringsarbetet baserat på budget eller rullande prognoser kan snabbas upp och gör att en större delaktighet bland medarbetarna skapas. Data matas in via webbläsaren och integreras mot underliggande verksamhetssystem. Analys av differenser mellan faktiskt utfall och planer sker enkelt med INSIKT Analys.

Mindre sammanställning, mer analys
Istället för att ekonomiavdelningen ska lägga resurser på insamling och hantering av data knappar medarbetarna själva in informationen som sedan automatiskt integreras och konsolideras. Fokus kan istället läggas på kvalitativt arbete som analys och planering. Den direkta dialogen mellan användare uppmuntras och förenklas vilket kortar tiden för budgetarbetet och ökar kvaliteten.

Smarta funktioner
INSIKT Planering innehåller en rad smarta lösningar som underlättar planeringsarbetet. Workflowmotor med attest, övervakning och kontroll. Integration mot underliggande verksamhetssystem och INSIKT Analys gör det enkelt att analysera differenser mellan utfall och planer. Produkten har även stöd för simulering, loggning, planeringsinstruktioner samt drivarbaserad budgetering. Planer och budgetar kan kompletteras med kommentarer och dokument ner till specifika celler vilket underlättar förståelse och dialog mellan olika medarbetare.

INSIKT Planering stödjer din verksamhet genom att:

  • Processer, inmatningar och utfall anpassas efter respektive användare
  • Enkelheten bidrar till förbättrat engagemang, tidsbesparingar och datakvalité
  • Inmatade värden görs automatiskt tillgängliga i rapporter och styrkort
  • Erbjuda färdiga lösningar för ekonomi, försäljning, produktion, underhåll, investeringar, projekt mm
Boka en personlig presentation

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi för att bestämma en passande tid. Under en demo visar vi hur våra kunder får nytta av våra produkter.