Supporttjänster

Trimma tillhandahåller support- och underhållsavtal av INSIKT för att bl.a. ge kunder tillgång till nya versioner av INSIKT och för att hjälpa kunder och partners att implementera, drifta och använda de olika produkterna.

Supportärenden kan rapporteras via e-post eller telefon. Varje ärende registreras i vårt supportsystem. Om ärendet gäller en fråga som inte ”first-line” support kan besvara eller lösa, eskaleras ärendet vidare i organisationen. Support erbjuds i tre olika nivåer, allt efter kundens behov.