Lönebudget

Lönebudget

Hur gör man egentligen en bra lönebudget? Att budgetera lön är alltid en utmaning men som tur är har vi väldigt mycket erfarenhet i området. Därför har vi valt att samla några av våra erfarenheter i en artikel.

Lönekostnader kan många gånger vara svåra att hålla koll på. Utmaningar som förändrade regelverk eller ökad sjukfrånvaro kan vara fallgropar som gör att din lönebudget inte blir rätt. Lägg där till att lönekostnaderna ofta utgör en stor andel av den totala budgeten och helt plötsligt är en missvisande budget ett faktum. Vår erfarenhet inom området säger att möjligheten att planera för dessa förändringar är just det som bidrar till en träffsäker budget. Därför har vi utvecklat INSIKT för att inte bara möjliggöra detta, utan även göra processen så effektiv som möjligt.

Att budgetera lön är ofta svårt, men det behöver inte vara det

För att möta komplexiteten i att budgetera lönekostnader kan man med fördel bryta ner det i dess beståndsdelar. Istället för att försöka gissa sig fram till en totalsumma låter man istället denna totalsumma byggas upp av alla dess ingående delar. Dessa delar kan innefatta allt från månadslön och semesterersättning till friskvårdsbidrag och utbildningskostnader. Sammanfattat kan man se en lönebudget som alla kostnader som kan härledas till en individ. En lönebudget behöver dock inte bara göras på en individnivå utan kan även anpassas för att göras på högre nivåer som till exempel befattning eller roll om det inte finns någon större varians på individnivå. Likaså kan vissa parametrar budgeteras på en högre nivå, som till exempel en schablonmässig löneökning, samtidigt som andra görs på en mer exakt nivå, som till exempel pension enligt rådande regelverk.

Vill man sedan gå ännu djupare kan man dra nytta av kontinuerlig löneanalys och låta tidigare års utfall styra den nästkommande lönebudgeten och på så vis fortlöpande förfina modellen. Detta öppnar i sin tur upp möjligheterna för att se trender i hur lönerelaterade kostnader förändrats över tid och på så vis kunna estimera framtida förändringar. Har man en längre planeringshorisont kan man med fördel nyttja denna kunskap till att göra fleråriga budgetar och således få en bättre överblick över framtida kostnader och därmed kunna möta dessa kostnader på ett effektivare vis.

En effektiv lönebudget

INSIKT får du möjligheten att budgetera på alla de vanliga lönetyperna som till exempel månadslön, semesterdagar eller arbetsgivaravgifter. Du kan på så vis effektivt planera de större utgifterna inom lönebudgeten på en och samma plats. Utöver detta har du även möjlighet att budgetera på en djupare detaljnivå med stöd för allting från pension och semesterskuld till sjukfrånvaro och friskvårdsbidrag.

Ett axplock av vad du kan göra i INSIKT

Lön

Månadslön

Lönetillägg

Löneökning

Arbetsgivaravgift

Friskvårdsbidrag

Utbildningsavgift

Arbetskläder

Semester

Semesterlöneskuld

Semestertillägg

Pension

Lönebudget på ditt sätt

Ingen organisation är den andra lik. Därför kan du i INSIKT välja vilken nivå inom organisationen du vill budgetera på. Med stöd för att budgetera olika parametrar på olika nivåer inom organisationen är möjligheterna för att anpassa din lönebudget oändliga. Det kan handla om allt från att vilja ange olika lönetillägg på olika kostnadsställen till att ange arbetsgivaravgifter som gäller för en hel koncern. Oavsett om det handlar om bokföringstekniska utmaningar eller specialskrivna avtal kan du med INSIKT se till att din lönebudget innefattar det.

 

Även om alla organisationer ser olika ut är vinsten av att sköta sitt lönebudgetarbete i INSIKT alltid detsamma – en effektiv och träffsäker lönebudget. Hör av dig till oss redan idag så berättar vi mer.

Läs mer

Lön och personal

Hur gör man egentligen en bra lönebudget? Att budgetera lön är alltid en utmaning men som tur är har vi väldigt mycket erfarenhet i området. Därför har vi valt att samla några av våra erfarenheter i en artikel.

Nytt samarbete: Elecosoft

Trimma och Elecosoft erbjuder nu en integrerad lösning för kalkylering och projektuppföljning för att möte det ökade behovet inom bygg- och installationsbranschen.

Kan machine learning skapa träffsäkrare analyser?

Machine learnings användningsområden och frekvens ökat avsevärt under det senaste decenniet . Men kan tekniken nyttjas för att skapa träffsäkrare analyser?

Det är dags att ta din verksamhet till nya nivåer.

Boka en personlig presentation

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi för att bestämma en passande tid. Under en demo visar vi hur våra kunder får nytta av våra produkter.