INSIKT Målstyrning är här

INSIKT Målstyrning är här​

Efter en tid av hårt arbete är INSIKT Målstyrning äntligen här. INSIKT har alltid varit bra på siffror i både uppföljning och planering, men ni kunder har efterfrågat att komplettera det med uppföljning och planering av mjukare faktorer i förbättringsarbetet i form av målstyrning. Att likrikta organisationen med en transparent och tydlig plan, att konkretisera den långsiktiga visionen i mer konkreta och något mer kortsiktiga målsättningar, att bryta ner dem i organisationen och skapa engagemang bland alla medarbetare att skapa initiativ som tar oss i rätt riktning är något som blir allt mer viktigt.

Hur har arbetet med INSIKT Målstyrning sett ut?

– Första kodraden skrevs för lite drygt ett år sedan, men arbetet inleddes redan innan det i form av kontakt med flertalet kunder för att förstå behoven, prioritera rätt funktionalitet och styra INSIKT Målstyrning i rätt riktning, berättar Adam Holmström, produktchef. Den kontakten har fortsatt löpande under utvecklingen och vi är väldigt nöjda och tacksamma över den hjälp vi fått. Särskilt stort tack till BDX som varit pilotkund och testkört modulen redan från tidiga testversioner. 

BDX, som levererar hållbara affärslösningar, tjänster och produkter inom entreprenad- och logistiksektorn, visade tidigt ett intresse för målstyrning i INSIKT. Under utvecklingens gång har de bidragit med värdefull återkoppling och är idag en av alla kunder som använder INSIKT Målstyrning.

Hur kändes det att äntligen få visa upp INSIKT Målstyrning?

– Det var väldigt kul att för några veckor sedan få presentera INSIKT Målstyrning i samband med vår användarträff berättar Jonas Markström, systemutvecklare. Att få visa upp det vi lagt så mycket tid och energi på senaste året. Intresset så här långt har varit väldigt positivt och vi har redan fått in bra feedback och önskemål för att fortsätta utvecklingen i rätt riktning framåt.

Vad är det bästa med INSIKT Målstyrning?

– Vårt mål med INSIKT Målstyrning är att göra det enkelt för ledningen att sätta riktningen mål för den kommande tiden och att organisationen sedan ska kunna bryta ner målsättningarna i ännu mer konkreta mål som medarbetarna drivs av och skapar aktiviteter, förklarar Adam. Målsättningarna kompletteras med mått för att förtydliga hur väl vi nått våra målsättningar. Att löpande följa upp och arbeta med planen är väldigt viktigt. Vi ser också stora värden i hur INSIKT Målstyrning samspelar väldigt väl med våra övriga moduler som ger mer detaljer i uppföljning och planering. En ledstjärna under utvecklingen har varit att kombinera enkelhet med flexibilitet. Att det ska vara ett enkelt målstyrningssystem men samtidigt tillräckligt flexibelt för en lite större organisation.

Nu blickar vi framåt mot ny funktionalitet och framförallt mot att hjälpa ännu fler verksamheter med deras målstyrningsarbete.

Det är dags att ta din verksamhet till nya nivåer.

Boka en personlig presentation

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi för att bestämma en passande tid. Under en demo visar vi hur våra kunder får nytta av våra produkter.