Startsida / INSIKT Versionshistorik

INSIKT 9.1

Slå ihop dimensioner på rad

”Slå ihop dimensioner på rad” är ett nytt visningsläge för rapporter. Det tidigare visningsläget, som naturligtvis finns kvar, visar flera dimensioner på rad i var sin kolumn medan det nya visningsläget slår ihop dem i en och samma kolumn vilket gör att dimensionerna ser ut att höra till en sammansatt hierarki. Filmen nedan visar ett exempel. En fördel med det nya visningsläget är att vissa typer av rapporter blir snyggare, mer kompakta och enklare att använda (visa/dölj underliggande).

Nivåformatering/stilmallar i analysrapporter

Den här funktionen kom redan i 9.0 i planeringsmodulen men finns nu alltså även för rapporter i analysmodulen. Filmen nedan visar ett exempel på hur funktionen gör det enklare att skapa snygga färglagda rapporter.

Relativa urval

Den här funktionen möjliggör att skapa smarta urval som gör rapporten enklare att använda. Videon nedan visar ett exempel.

Detaljinmatning i planering

Detaljinmatningen innebär ett nytt sätt att överblicka och knappa in siffror i inmatningsark i planerings- och projektmodulerna. Det är extra användbart i den typ av konfigurationer som tidigare haft flera extradimensioner. Användaren knappar in rad för rad och väljer hur siffran ska taggas mot en eller flera koddelar/dimensioner. Det vanliga inmatningsläget finns naturligtvis kvar och användaren kan växla mellan de två lägena. Videon nedan visar några exempel.

Förenklad högnivåinmatning i planering

I INSIKT 9.1 finns nya funktioner för att möjliggöra enkel inmatning av siffror och periodiseringar på högre nivåer i raddimension(er). Videon nedan visar exempel där försäljning automatiskt fördelas på konton och varugrupper utifrån exempelvis föregående års utfall. Beteendet aktiveras och kan styras av konsult.

Nytt urvalsläge som förenklar val av en enda medlem

Möjlighet att se tidigare års periodiseringskurvor i periodiseringsdialogen

Periodiseringsdialogen har utökats med en funktion för att visa jämförelsevärden, t ex föregående års budget eller föregående års utfall. Användaren väljer själv om och vilka jämförelsevärden som ska visas. Bilden nedan visas ett exempel där användaren får stöd av föregående års budgets periodisering i periodiseringen av 2018-års budget. Jämförelsevärdena har även tidigare ofta funnits tillgängliga, men användaren har då behövts stänga periodiseringsdialogen och titta i stödkolumnerna i inmatningsarket.