Startsida / INSIKT Versionshistorik

INSIKT 9.0

INSIKT Planering 2.0

Flexibiliteten och användarvänligheten i inmatningsark i planerings- och projektmodul är kraftigt förbättrad i INSIKT 9.0. Framförallt är det enklare att konfigurera och mer användarvänligt att knappa in siffror mot fler dimensioner/koddelar. Olika vyer i samma inmatningsark kan också använda inblandade dimensioner på olika sätt.

Några av höjdpunkterna:

  • Möjligt att ha flera dimensioner på rad där användaren själv kan expandera t ex ett konto för att tagga budgeten mot ytterligare en dimension, t ex budget på försäljningskonton som ska knytas även mot varugrupp.

  • Nytt högerklicksalternativ för att söka fram en rad som inte visas i inmatningsvyn, t ex ett konto som inte är ”använt”.
  • Möjlighet att skapa flera vyer med olika utseende som använder inblandade dimensioner på olika sätt. Vilken vy som är förvald kan vara olika för olika avdelningar. I animeringen nedan budgeterar butiksavdelningen per konto och varugrupp medan marknadsavdelningen budgeterar per kampanj och konto.
  • Enklare att knappa in siffror utan att göra ett aktivt val i en eller flera extradimensioner.
  • Möjlighet att fördela på flera raddimensioner.
  • Förbättrade administrationsgränssnitt för konsulter och planeringsadministratörer.

Nedan är en video som visa några av förbättringarna.

Formatering av nivåer

Möjlighet att formatera nivåer i inmatningsark i planering och projekt gör det enklare att skapa snygga inmatningsark där alla medlemmar på en nivå är samma färg. Funktionen kommer till en början endast i planerings- och projektmodul men framöver även till rapporter i analysmodulen.

Det finns också möjlighet att applicera en formatmall i färgskala som lägger färger mot nivåerna i inmatningsarket.

Observera att dessa funktioner tills vidare bara är i planering och projekt men framöver kommer även i analysrapporter.

Mina sidor i projektmodulen

När användaren kommer till projektmodulen möts hen av en ny ”Välkomstsida”. När ett enskilt projekt markeras visas projektkortet och övriga flikar precis som vanligt. När en gruppering av flera projekt markeras visas istället en ”att göra”-lista och en lista med senaste händelser för valda projekt. Detta för att underlätta överblicken över flera projekt. Tidigare har det i projektprocessen varit möjligt att filtrera på mig som användare för att i ett enskilt projekt ta reda på vad jag ska göra, men nu är det alltså möjligt för flera eller alla projekt samtidigt.

I vänstra halvan av bilden nedan visas aktiviteter, för alla projekt av typen Nybyggnation, som ska utföras (där inloggad användare är inblandad). De aktiviteter som ska utföras först visas högst upp men användaren kan sortera i annan ordning om så önskas. Aktiviteterna inkluderar både aktiviteter från projektprocessen samt aktiviteter från kalkylprocesser. ”Att göra”-listan är filtrerad på mig som inloggad användare, d v s visar vad jag ska göra, men det är möjligt att växla till en annan användare eller till ”Alla användare” för att visa alla aktiviteter som ska utföras oavsett utförare.

På högersidan visas de senaste händelserna för samma urval av projekt.