Startsida / INSIKT Versionshistorik

INSIKT 8.9

Integration med Stratsys

Möjlighet att sätta upp integration med Stratsys för att länka in tabeller och nyckeltal från INSIKT-rapporter i Stratsys-rapporter. Integrationen behöver konfigureras av Trimmas och Stratsys konsulter. Mer information kan fås av Trimmas konsulter eller säljare.

Ny licenshantering

INSIKT 8.9 innehåller en ny enklare licenshantering. En utökning av licens, t ex fler användare, slår igenom automatiskt senast nästa dag.

Integration med Sharepoint för lagring av projektdokument

I standardutförande sparar INSIKT Projekt dokument i systemdatabasen. Nu finns även möjlighet att externt lagra dokumenten i Sharepoint för mer avancerad dokumentlagring. Användarupplevelsen i INSIKT ändras inte mycket alls utan projektanvändarna fortsätter jobba med dokumenten genom INSIKT men teknisk sparas dokumenten i Sharepoint tillsammans med organisationens övriga dokument.

Integrationen behöver konfigureras och kräver att kunden har Sharepoint uppsatt på ett sätt som vi stöds av INSIKT.

Mindre funktioner

  • Länkceller – Möjlighet att visa klickbara länkar i tabellrapporter.
  • Ackumulera kommentarer ”Senaste året” – Nu kan man ackumulera cellkommentarer från och med ett år tillbaka. Detta betyder att, om man har Jul 2016 valt kommer man att visa kommentarer från och med Aug 2015.
  • Förbättringar av diagram
    • Dataetiketter endast på urvalda serier
    • Möjlighet att välja linjetyp, t ex streckade linjer