Startsida / INSIKT Versionshistorik

INSIKT 8.10

Revisioner av projektprocesser

Förändringar i projektprocessmallar hanteras nu på ett sådant sätt att redan påbörjade projekt tar del av förändringarna när så är lämpligt. Klarmarkerade aktiviteter och faser i projekten påverkas inte utan endast pågående fas och framåt. Om malladministratören exempelvis lägger till en ny aktivitet i en fas kommer alla projekt som inte passerat den fasen automatiskt få den nya aktiviteten i sina processer.

För en mer utförlig beskrivning, se videon nedan.

Flera flikar i webbläsaren

Flera flikar i webbläsaren stöds nu av INSIKT. Det innebär att det är möjligt att t ex köra en rapport i en flik och en planering i en annan. Eller två olika rapporter i två olika fönster på två skärmar bredvid varandra.

OBS! Det är inte möjligt att använda ”Kör som…” i flera flikar eftersom samma behörigheter används i alla flikar.

Dimensionsurval i diagramtitel

Möjlighet att använda dimensioners urval i diagramtiteln för att göra diagram tydligare för användaren. Diagrammen kan därmed mer specifikt visa vad de faktiskt visar för data. I exemplet nedan omnämns t ex vald period i diagramtiteln. Ändras urvalet till Feb-14 så ändras diagramtiteln automatiskt.

För att konfigurera detta används diagramkonfiguratorn och alternativet ”Visa titel”. Klicka sedan på knappen ”Avancerad titel”.

 

Beskrivningar på projektaktiviteter

Beskrivningar visas när användaren rör musen över projektprocessaktiviteter.