Startsida / INSIKT Funktionsbeskrivning

Specifika urval i analysrapporter

Tidigare har INSIKT vid användning av flera dimensioner på rad eller kolumn alltid visat alla möjliga kombinationer av de valda medlemmarna i dimensionerna. Detta har inte alltid varit vad man önskat, framförallt vid ad-hoc-analyser. Nu finns funktionen “specifika urval” som innebär att det är möjligt att styra urvalet för varje kombination specifikt på ett helt nytt sätt. Standardfunktionen för ”visa underliggande ” och ”borra ner” är ändrad till att skapa specifika urval för den aktuella kombinationen istället för att visa underliggande för alla kombinationer. I och med detta försvinner den tidigare funktionen ”Eliminera kombination” som användes för att manuellt eliminera urval för specifika kombinationer.

Den nya funktionen är standard på vänsterklick och dubbelklick. Båda varianterna (den nya specifika och den gamla för alla kombinationer) finns i högerklicksmenyn.

Det finns en del specialfall och begränsningar som kan vara bra att känna till. Filmen nedan går igenom dem.

Funktion som beskrivs i filmen nedan är inte direkt relaterad till specifika urval utan snarare till sammanlänkning av urval mellan delrapporter.