Startsida / INSIKT Funktionsbeskrivning

Revisioner av projektprocesser

Förändringar i projektprocessmallar hanteras nu på ett sådant sätt att redan påbörjade projekt tar del av förändringarna när så är lämpligt. Klarmarkerade aktiviteter och faser i projekten påverkas inte utan endast pågående fas och framåt. Om malladministratören exempelvis lägger till en ny aktivitet i en fas kommer alla projekt som inte passerat den fasen automatiskt få den nya aktiviteten i sina processer.

För en mer utförlig beskrivning, se videon nedan.