Startsida / INSIKT Funktionsbeskrivning

Guide för att sätta upp tvåstegsautentisering med Google Authenticator

Det finns flera mobilapplikationer som kan generera engångskoder för inloggning med tvåstegsautentisering. Vi rekommenderar Google Authenticator eller Microsoft Authenticator. I denna guide använder vi oss av Google Authenticator vilket finns gratis att ladda ner på Google-play(Android) eller App Store(iOS)

Konfigurera Google Autenticator för dess första inloggning med INSIKT

Börja med att ladda ner och öppna Google Authenticator
Klicka “Läs av sträckkoden”
Klicka “Tillåt”
För att läsa av QR-koden riktar du Smart-telefonen/Läsplattan mot QR-koden och siktar genom enhetens skärm. En sex-siffrig verifieringskod genereras när QR-koden är avläst.
Gå tillbaka till INSIKT-fliken på webbläsaren och ange den sex-siffriga verifieringskod som har genererats på Smart-telefonen/Läsplattan. Uppge även ett enhetsnamn.
Nu är tvåstegsautentisering-konfigurationen och första inloggningen färdig

När Google Authenticator är färdigkonfigurerat loggar man in på följande vis

Under kommande inloggningar kommer INSIKT fråga efter verifieringskod. Starta Google Authenticator och ange den sexsiffriga verifieringskod som genereras och klicka på ”Skicka”
Nu är inloggningen färdig