Startsida / INSIKT Funktionsbeskrivning

Guide för att sätta upp tvåfaktorsinloggning

Det finns flera mobilapplikationer som kan generera engångskoder för inloggning med tvåfaktorsinloggning. Vi rekommenderar Google Authenticator eller Microsoft Authenticator. I denna guide använder vi oss av Google Authenticator som finns att ladda ner gratis på Google Play Butik (Android) eller App Store (iOS).

Konfigurera Google Authenticator för första inloggningen med INSIKT

Börja med att ladda ner och öppna Google Authenticator på din mobila enhet. Klicka sedan på knappen ”BÖRJA”.
Klicka på “Läs av streckkoden”.
Klicka på “Tillåt”.
För att läsa av QR-koden riktar du mobila enheten mot QR-koden på skärmen. En sexsiffrig engångskod genereras när QR-koden är avläst. Gå tillbaka till INSIKT-fliken i webbläsaren för att läsa av QR-koden.
Ange den sexsiffriga engångskod som har genererats från den mobila enheten. Uppge även ett enhetsnamn för att identifiera just denna enhet om du lägger till flera.
Nu är konfigurationen av tvåfaktorsinloggning och första inloggningen klar.

När Google Authenticator är färdigkonfigurerad loggar du in på följande vis

Under kommande inloggningar kommer INSIKT fråga efter en engångskod. Starta Google Authenticator på din mobila enhet och ange den sexsiffriga engångskod som genereras och klicka på ”Spara”.
Nu är inloggningen färdig.