Att vara Partner med Trimma

För Trimma är det viktigt att arbeta med olika typer av partners för att kunna effektivt sälja och leverera vår beslutsstödslösning INSIKT. Vi har därför utarbetat en partnersatsning med olika typer av partnerprogram som även bör passa er organisation. Målsättningen är att partner, kund och Trimma tillsammans ska kunna skapa så bra lösningar på kundens affärsproblem som möjligt.

Trimma erbjuder våra partners:

  • En kraftfull och välbeprövad mjukvarulösning i form av INSIKT som partners kan erbjuda sina kunder i kombination med konsulttjänster
  • Marknadsmaterial, broschyrer och presentationer
  • Mjukvarudemo och demodatabaser
  • Hjälp och stöd under säljprocessen
  • Mjukvarusupport
  • Partnerevents

För mer information om partnerskap kontakta:
Stefan Sehlstedt, VD
Tel: 070-268 88 32
E-post: stefan.sehlstedt@trimma.se