Rätt information - hela tiden​

Säkert har du stött på begreppet – Business Intelligence, eller beslutsstöd som vi väljer att kalla det. Men vad är det i grunden och vad är de största fördelarna? 

Informationspulsen har aldrig varit högre – och det ställs stora krav på företag och organisationer som vill hänga med. För att kunna agera snabbt och ha på fötterna när det ska fattas beslut behöver du tillgång till bra information.

Och data och information i alla dess former finns det i regel mycket av. Våra datasystem spottar ur sig enorma mängder information varje sekund – tänk bara på vad exempelvis ekonomi-, produktions-, marknads- och säljavdelningen genererar på någon vecka! 

Så då skulle man kunna tro att vi har alla förutsättningar att kunna arbeta datadrivet, snabbfotat fulla av insikter som våra system ger oss? 

I grunden ja, men det krävs lite mer. För att vår information i våra olika system ska kunna utgöra en riktigt strategisk fördel måste de bryggas samman och presenteras på ett sådant sätt att det inte finns något hinder för dig att nå den information du vill ha. Då kan vårt råa data bli användbart på ett helt nytt sätt, det kan ge dig insikter, eller nyttjas för prognoser och analyser. Om du har ett sånt system på plats kallas det för ett beslutsstöd.

Ett beslutsstöd – vad är det egentligen?

Enkelt förklarat handlar det om du ska ha tillgång till kritisk information så att du kan svara på din organisations viktigaste frågor. Alla dina data, från olika system, förvandlas till värdefull information, så pass betydande och agerbar att du kan styra din verksamhet efter dem och fatta beslut.

I botten finns givetvis teknik, en modern databas och programvaror som är uppbyggda på ett sätt så att du och dina medarbetare kan närma dig informationen på ett bra sätt. Men syftet är att kunna fatta faktabaserade affärsbeslut.

"En bred kategori av applikationer av teknologier för att samla, lagra, analysera, dela och ge åtkomst till data för att hjälpa anställda att kunna fatta bättre affärsbeslut"

Gartner Group

Beslutsstöd i praktiken

Vad kan det vara i praktiken? Det kan handla om realtidsuppdaterade nyckeltal för lönsamhetsanalyser, du kanske vill förstå hur försäljningen på en viss marknad ser ut och om ni nått era mål, du behöver ett underlag för att prognostisera och planera för nästa kvartal eller så vill du vrida och vända på ett ekonomiskt underlag för att hitta mönster och trender.

Det finns en uppsjö av tillämpningar för beslutsstöd. I vår produktportfölj finns tillämpningar för analys och rapportering, planering och budgetering och projekthantering. Vi har även tagit fram speciella systemstöd för hyressättning och anläggningsregister.

 

Ett bra beslutsstödssystem, implementerat med sikte på affärsmål och som bottnar i vad som verkligen betyder något för din affär, kommer ge dig strategiska fördelar. Det hjälper dig förstå varför det har gått si eller så och det hjälper dig utvinna insikter i din verksamhet på alla plan.

Fördelarna med beslutsstöd

Data blir beslut

Att underbygga dina beslut med fakta är givetvis en av de absolut största fördelarna med ett beslutsstöd. Titta på historisk data, stäm av nuläget eller gör framtida prognoser för att säkerställa att rätt beslut tas.

Tillgängligt för alla

Medarbetarna har tillgång till data utifrån sitt ansvarsområde och kan se trender och progress. Detta ökar engagemanget och gynnar hela organisationen.

TYDLIG VISUALISERING

Ett bra beslutsstöd ger användarna möjlighet att skapa interaktiva rapporter där du kan presentera din data med diagram eller andra mätare. Det ökar förståelse och gör hela organisationen effektivare.

KRAFTFULL ANALYS

Med visualiseringar, nyckeltal, möjligheten till in- och utzoomning, att vrida och vända på siffrorna i OLAP-kuber, gör att många av dina medarbetare kan delta i det så viktiga analysarbetet.

ÖVERBLICK OCH DETALJER

Ibland behöver du riktigt borra i siffror för att förstå och ibland är det precis tvärtom, du behöver helikopterperspektivet för att se helheten. Ett bra beslutsstöd ger dig båda möjligheterna.

MINDRE MANUELLT ARBETE

Med automatiserad inhämtning av data och rapporter som uppdateras automatiskt minskas felmarginaler vid sidan av all tid som ni vinner.

”För oss handlar beslutsstöd om tillgänglighet till rätt information. Det finns stora behov av flexibla rapporter, analyser och planer för att kunna fatta väl underbyggda beslut”

Stefan Sehlstedt, VD

En komplett lösning för beslutsstöd

Vi på Trimma har tagit fram en plattform med ett antal tillämpningar eller system för beslutsstöd. Våra system bygger på standardiserade tekniker från Microsoft, vilket gör att de är oerhört enkla att använda. Produkten stödjer en löpande process hela vägen från att sätta mål och planera till analys och målstyrning.

 

Analys

 • Analys
 • Rapportering
 • Projektuppföljning

Planering

 • Budget
 • Prognos

Projekt

 • Projektkalkyler
 • Process-styrning
 • Portföljhantering

Målstyrning

 • Sätt mål
 • Skapa aktiviteter
 • Säkra likriktighet

Den tekniska plattformen

Datalagret ligger på plattformen Microsoft SQL Server och har en design i enighet med dimensionsmodellen vilket innebär att databasen är optimerad för rapportering och analys. Data analyseras med hjälp av Microsoft Analysis Services (Microsoft SQL-server) vilket är världens mest spridda produkt för OLAP*. Traditionella rapporter skapas med Microsoft Reporting Services.

 

*OLAP syftar på en analytisk arbetande databas som kan hantera mer komplexa sökningar än vanliga relationsdatabaser.

INSIKT är 100 % serverbaserad varför installation, uppgradering och förändring bara görs en gång. Användarna behöver bara ha en webbläsare på sin arbetsstation för att dra nytta av verktygets möjligheter.

INSIKT integreras med alla typer av affärs- och verksamhetssystem. Överföringen av information (ETL-Processen) sker med Integration Services som är en inbyggd komponent i Microsoft SQL-server. INSIKT har paketerade integrationslösningar mot följande verksamhetssystem: Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, Jeeves, IFS, Raindance, Movex/M3, IBS Enterprise, Incit Xpand, Vitec, Fenix, Husar, FAST2, Visma Control, Visma Business, Visma.net, Agda PS, Agresso och SAP

 

Det är dags att ta din verksamhet till nya nivåer.

Boka en personlig presentation

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi för att bestämma en passande tid. Under en demo visar vi hur våra kunder får nytta av våra produkter.