Kan man bekämpa en pandemi med data?

Kan man bekämpa en pandemi med data?​

Kan man bekämpa en pandemi med hjälp av data? Det krävs förstås mycket mer än så, men data har visat sig spela en viktig roll i hur arbetet mot pandemin sett ut.

COVID-19 har haft en ofantlig påverkan på vårt samhälle. Bortom de självklara medicinska effekterna som pandemin innefattat finns även en enorm socioekonomisk påverkan på verksamheter världen över. Minskade personalstyrkor, förlorat kapital eller rena konkurser är några av de utfall vi numera ser dagligen till följd av pandemin. Förenta Nationerna uppskattar att den totala kostnaden av pandemin sett till den globala ekonomin kommer överstiga en billion dollar.

Nya användningsområden

Mitt under rådande pandemi har det dock uppenbarat sig nya användningsområden för dataanalys. Redan den 30e december 2019 flaggade BlueDots artificiella intelligens upp en samling ovanliga lunginflammationer samlade runt en marknad i Wuhan, Kina. Deras AI hade alltså identifierat utbrottet av COVID-19 nio dagar innan WHO gjorde sitt första uttalande. Detta arbete har sedan fortlöpt under pandemin och idag används allt från officiella myndighetsdokument till inlägg på sociala medier för att mäta och spåra utbrott. På liknande vis använder vissa nationer varje resande individs resehistorik för att göra riskanalyser. Även arbetet med kliniska studier har effektiviserats av dataanalysens framsteg. Idag kan forskare använda gigantiska datasamlingar som underlag i sina studier och på så vis påskynda arbetet med till exempel vaccin. Ett tydligt facit på de insikter data kan ge. 

En osäker tid

Denna globala omställning och den svårjämförbara osäkerheten har gjort det än mer viktigt för organisationer att ha god insyn i sin verksamhet. För att hålla verksamheten flytande krävs en gedigen planering av de beståndsdelar som verksamheten byggs upp av och de dagliga aktiviteter som äger rum. Att driva en verksamhet innefattar alltid en viss mån av osäkerhet. Det senaste året har dock lämnat få oberörda samtidigt som de tidigare osäkerheterna blivit större och nya osäkerheter och utmaningar har uppenbarat sig. Det finns såklart en uppsjö av olika sätt att som verksamhet möta dessa utmaningar, men något som blivit allt mer vedertaget är att i högre utsträckning låta data styra de beslut som fattas.

Säkerhet genom dataanalys

Allting från lagersaldon till restauranggäster eller produktionsvolymer till bemanning blir viktiga att ha koll på då samhället befinner sig i ett kristillstånd. På ytan kan det låta uppenbart, men faktum är att många verksamheter idag inte har en tillräckligt djup insyn i de beståndsdelar som avgör deras ekonomiska förutsättningar för framtiden. Stora lagersaldon som blir kostnadsbovar då försäljningen minskar kan innebära stora risker när samhället tar längre tid på sig att återhämta sig. Det kan i sin tur komma i vägen för framtida investeringar och helt plötsligt är en negativ spiral i full blom. Det är på så vis hög tid att rannsaka sin verksamhet och utvärdera eventuella risker.

  • Har vi ineffektiva placeringar av låst kapital såsom stora lagersaldon, för hög bemanning eller riskfulla investeringar?
  • Vilka underleverantörer är vi beroende av och hur påverkas dessa av pandemin?
  • Är vårt kassaflöde långsiktigt hållbart om öppningen av samhället drar ut på tiden?
  • Följer vi idag upp all relevant data vi behöver? Saknar vi något som skulle kunna ge oss en konkurrensfördel i framtiden?

Att ha en god förståelse av sin verksamhets olika delar möjliggör för en bättre framtidsplanering. Hur pandemin kommer fortsätta att utspela sig är svårt att tala definitivt om. Det som däremot är säkert är att det arbete som idag investeras i att förstå sin verksamhet och planera för framtidens utmaningar är något som kommer vara avgörande för morgondagen.

Läs mer

Lön och personal

Hur gör man egentligen en bra lönebudget? Att budgetera lön är alltid en utmaning men som tur är har vi väldigt mycket erfarenhet i området. Därför har vi valt att samla några av våra erfarenheter i en artikel.

Nytt samarbete: Elecosoft

Trimma och Elecosoft erbjuder nu en integrerad lösning för kalkylering och projektuppföljning för att möte det ökade behovet inom bygg- och installationsbranschen.

Hur gör man en träffsäker projektkalkyl?

Ett projekt har många rörliga delar. Hur bör man egentligen gå till väga för att driva ett så effektivt och lönsamt projekt som möjligt?

Boka en personlig presentation

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi för att bestämma en passande tid. Under en demo visar vi hur våra kunder får nytta av våra produkter.