INSIKT

Bättre beslut och smartare verksamhetsstyrning

Ett komplett verktyg för verksamhetsstyrning och beslutsstöd

Analys

Ett användarvänligt verktyg som låter dig göra allt från att identifiera trender till att bygga rapporter och dela med dina medarbetare – direkt i din webbläsare.

Läs mer om analys

Planering

Allt du behöver för en träffsäker planering. Genom produktens webbgränssnitt kan du involvera hela organisationen och effektivisera arbetet.

Läs mer om planering

Projekt

Ett användarvänligt verktyg som låter dig göra allt från att identifiera trender till att bygga rapporter och dela med dina medarbetare – direkt i din webbläsare.

Läs mer om projekt

Ett komplett verktyg för verksamhetsstyrning och beslutsstöd

Analys

Ett användarvänligt verktyg som låter dig göra allt från att identifiera trender till att bygga rapporter och dela med dina medarbetare – direkt i din webbläsare.

Planering

Allt du behöver för en träffsäker planering. Genom produktens webbgränssnitt kan du involvera hela organisationen och effektivisera arbetet.

Projekt

Projekt är ett heltäckande verktyg för projekthantering. Verktyget stödjer hela verksamhetens projektbehov oavsett om det handlar om mindre administrativa projekt eller stora investeringsprojekt.

Ett komplett verktyg för verksamhetsstyrning och beslutsstöd

Ett användarvänligt verktyg som låter dig göra allt från att identifiera trender till att bygga rapporter och dela med dina medarbetare – direkt i din webbläsare.

Läs mer om analys

Allt du behöver för en träffsäker planering. Genom produktens webbgränssnitt kan du involvera hela organisationen och effektivisera arbetet.

Läs mer om planering

Projekt är ett heltäckande verktyg för projekthantering. Verktyget stödjer hela verksamhetens projektbehov oavsett om det handlar om mindre administrativa projekt eller stora investeringsprojekt.

Läs mer om projekt

Användarvänligt och
fullpackat med funktionalitet.

Data blir beslut

Att underbygga dina beslut med fakta är givetvis en av de absolut största fördelarna med ett beslutsstöd. Titta på historisk data, stäm av nuläget eller gör framtida prognoser för att säkerställa att rätt beslut tas.

Tillgängligt för alla

Medarbetarna har tillgång till data utifrån sitt ansvarsområde och kan se trender och progress. Detta ökar engagemanget och gynnar hela organisationen.

TYDLIG VISUALISERING

Ett bra beslutsstöd ger användarna möjlighet att skapa interaktiva rapporter där du kan presentera din data med diagram eller andra mätare. Det ökar förståelse och gör hela organisationen effektivare.

KRAFTFULL ANALYS

Med visualiseringar, nyckeltal, möjligheten till in- och utzoomning, att vrida och vända på siffrorna i OLAP-kuber, gör att många av dina medarbetare kan delta i det så viktiga analysarbetet.

ÖVERBLICK OCH DETALJER

Ibland behöver du riktigt borra i siffror för att förstå och ibland är det precis tvärtom, du behöver helikopterperspektivet för att se helheten. Ett bra beslutsstöd ger dig båda möjligheterna.

MINDRE MANUELLT ARBETE

Med automatiserad inhämtning av data och rapporter som uppdateras automatiskt minskas felmarginaler vid sidan av all tid som ni vinner.

"Vi är helt övertygade om att INSIKT från Trimma är det system som bäst möter våra behov."

Tatiana Pryadko

Presto Brandsäkerhet AB

Tidigare använde vi Excel och andra stödsystem. Men framför allt Excel såklart, med makron, pivottabeller, länkade formler mellan arbetsblad och med hög komplexitet. Och mycket manuell påläggning. 

Läs artikeln

Tidigare använde vi Excel och andra stödsystem. Men framför allt Excel såklart, med makron, pivottabeller, länkade formler mellan arbetsblad och med hög komplexitet. Och mycket manuell påläggning. 

Läs artikeln

Nyheter

VIBO väljer beslutsstödsystemet INSIKT

Vilhelmina Bostäder AB och Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB har valt beslutsstödsystemet INSIKT för att effektivisera processerna kring budget, prognos och uppföljning.
VIBO kommer implementera INSIKT Analys och INSIKT Planering. Sedan tidigare använder sig VIBO av POÄNGEN Hyra.

Gävle Hamn AB väljer anläggningsregister från Trimma

Gävle Hamn AB har valt Trimmas webbaserade anläggningsregister POÄNGEN Komponent för sitt fastighetsbestånd. POÄNGEN Komponent ger stöd för komponentavskrivningar enligt K3 genom enkel och överskådlig komponentindelning samt hantering av skattemässiga såväl som bokföringsmässiga värden.

Analys och budgetverktyg för XR Bolagen

XR Bolagen AB har valt INSIKT från Trimma som analys och budgetverktyg i koncernen. Med INSIKT får XR marknadens mest användarvänliga beslutsstöd där de kommer planera och följa upp verksamheten genom de samverkande modulerna INSIKT Planering och INSIKT Analys.

Håll dig uppdaterad inom beslutsstöd

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

”Med POÄNGEN har SABO äntligen hittat ett bra stöd för hyressättning att rekommendera våra medlemmar.”

Roland Sernlind

SABO

Det självklara valet för ditt fastighetsbolag

Hyra

POÄNGEN Hyra är ett komplett system för hyressättning enligt bruksvärdesprincipen. Produkten är lättanvänd och visuell och ger såväl interna medarbetare som hyresgäster tillgång till information rörande hyressättning och lägenhetens egenskaper. Information om den enskilde hyresgästens hyra kan enkelt publiceras via internet. Det ger bostadsföretagen en möjlighet att enkelt kommunicera till samtliga hyresgäster om hur hyran är uppbyggd.

Komponent

POÄNGEN Komponent är ett webbaserat anläggningsregister för komponentindelade anläggningstillgångar. Produkten är speciellt utvecklad för de behov som finns inom fastighetsbranschen. POÄNGEN Komponent stödjer även andra branscher med betydande anläggningar såsom energi, vatten och produktion. Som stöd för komponentavskrivning enligt K3 finns förutom komponentindelning möjligheten att visa såväl skattemässiga som bokföringsmässiga värden.

Det är dags att ta din verksamhet till nya nivåer.

Boka en personlig presentation

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi för att bestämma en passande tid. Under en demo visar vi hur våra kunder får nytta av våra produkter.

Boka en personlig presentation

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi för att bestämma en passande tid. Under en demo visar vi hur våra kunder får nytta av våra produkter.