Sandvikenhus väljer INSIKT Målstyrning för sitt förbättringsarbete

Sandvikenhus valde INSIKT Målstyrning som verktyg för att hjälpa dem i sitt förbättringsarbete. Sandvikenhus har 150 anställda och producerar 40 nya lägenheter per år tillsammans med de ca 4 000 lägenheter som de förvaltar. Sedan tidigare använder Sandvikenhus INSIKT Analys, INSIKT Planering samt INSIKT Projekt. Vi frågade Sandvikenhus om hur de arbetat med sitt förbättringsarbete tidigare, anledningarna till att de valde INSIKT samt om deras förväntningar, nedan hittar ni svaren.

”Vi har tittat på flertalet olika verktyg och även jobbat med en del konkurrerande system. Det vi upplevt som ett hinder i andra verktyg är att det är för mycket krångel, för många manuella steg tillsammans med att det är många system runt omkring som innehåller viktig data. En av anledningarna till att vi valde INSIKT Målstyrning för vårt förbättringsarbete är för att det är ett system som är tillräckligt avancerat för att hantera vårt målarbete, samtidigt som det är tillräckligt enkelt för att vi ska kunna sprida det i organisationen.”
Stefan Lundqvist, VD 

”Vi har haft ett arbetssätt runt vårt målstyrnings- och förbättringsarbete som har varit tydligt på högsta nivån men när vi bryter ned de företagsövergripande målen på avdelning så har det varit mycket jobb i olika Excel- och PowerPoint-mallar, vilket varit tidskrävande. Vi hoppas att med hjälp av INSIKT Målstyrning kunna sprida budskapet tydligare för hela organisationen om var vi är på väg, och hur varje individ bidrar till målen.”
Jens Strandin, Fastighetschef

”Min förhoppning med INSIKT Målstyrning är att vi kan optimera vårt arbete med verksamhetsstyrning och verksamhetsplanering. Vi har behov av en transparent rapportering och ibland ett mer strukturerat arbetssätt vad gäller arbetet med våra verksamhetsplaner. Möjligheterna att få en snabb överblick kommer att hjälpa oss när vi kommunicerar våra mål och måluppfyllelse till styrelse, ledning och medarbetare. Kopplingen till INSIKT Analys gör att vi kan automatisera framtagandet av många av våra nyckeltal, det kommer att spara tid till att arbeta mer med själva måluppfyllandet.”
Birgitta Carrick, Controller

”Vi lägger idag mycket tid på sammanställning och att uppdatera status på våra aktiviteter och våra mål. Förhoppningen framöver är att vi i organisationen kommer tänka mer målstyrning varje dag samtidigt som vi mer tydligt kan kraftsamla organisationen att fokusera på det som är viktigast för varje period. När man har höga mål och en engagerad organisation så blir det ganska lätt så att man vill göra så otroligt mycket grejer och på så vis tappar kraftsamlingen och fokuset, ibland kan det vara viktigare att göra 100 saker riktigt bra istället för att göra 1000 saker samtidigt.
Stefan Lundqvist, VD  

Vi på Trimma tackar Sandvikenhus för förtroendet och ser fram emot projektet. 

För mer information kontakta:
Christopher Jonsson, Sälj- och Marknadschef, Trimma AB
Tel: 070-624 26 20
E-post: christopher.jonsson@trimma.se

Trimma AB

Trimma är experter på lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Med engagerade konsulter och förstklassiga produkter skapar vi förutsättningar för att öka din lönsamhet, samtidigt som vi ger dig tid över. Med den tiden kan du optimera och utveckla din verksamhet. Vi är främst kända för INSIKT, marknadens mest användarvänliga beslutsstöd samt POÄNGEN.

Sandvikenhus AB

Sandvikenhus är ett allmännyttigt bostadsbolag som förvaltar omkring cirka 3 900 bostäder i Sandviken, Järbo, Årsunda och Storvik. De ansvarar för drift, skötsel och reparationer av kommunens fastigheter och omsätter omkring 600 miljoner SEK. Bolagets ägare är Sandvikens kommun och företaget har 155 anställda där bovärdar är den största yrkesgruppen.

För mer information: www.sandvikenhus.se

Sandvikenhus väljer INSIKT Målstyrning för sitt förbättringsarbete. Stefan Lundqvist, VD, Jens Strandin, Fastighetschef, Birgitta Carrick, Controller.