VIBO väljer beslutsstödsystemet INSIKT

Vilhelmina Bostäder AB och Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB har valt beslutsstödsystemet INSIKT för att effektivisera processerna kring budget, prognos och uppföljning.

VIBO och VIFAB kommer att implementera INSIKT Analys där information kan enkelt kan vridas och vändas både som diagram och siffror. Användarna kan i sina rapporter kan följa data ned till transaktionsnivå samt se kommentarer och inskannade fakturor. INSIKT Analys gör rapporteringen lättillgänglig och flexibel.

VIBO och VIFAB implementerar även INSIKT Planering där budget och prognosarbete sker, här kan flera medarbetare involveras i budgetarbetet utan att processen blir svår och tidskrävande. INSIKT minskar det manuella arbetet det innebär att sammanställa och få allt på rätt plats. Fokus kan istället läggas på den roliga delen av jobbet – följa upp och förstå sin data och utifrån det ha ett bra underlag för att fatta bra beslut!

”Vi ser fram emot att slippa de Excel-dokument vi jobbar i idag och istället sköta det i INSIKT samt att fler medarbetare ska kunna använda och arbeta i beslutsstödsystemet.”
Maria Rickardsson, Ekonomichef.

Vilhelmina Bostäder använder sedan tidigare vår produkt POÄNGEN Hyra för systematiserad hyressättning. POÄNGEN är ett komplett system för hyressättning enligt bruksvärdesprincipen. Produkten är lättanvänd och visuell och ger såväl interna medarbetare som hyresgäster tillgång till information rörande hyressättning och lägenhetens egenskaper.

För mer information kontakta:
Christopher Jonsson, Sälj- och Marknadschef, Trimma AB
Tel: 070-624 26 20
E-post: christopher.jonsson@trimma.se

Trimma AB
Trimma är experter på lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Med engagerade konsulter och förstklassiga produkter skapar vi förutsättningar för att öka din lönsamhet, samtidigt som vi ger dig tid över.
Med den tiden kan du optimera och utveckla din verksamhet. Vi är främst kända för INSIKT, marknadens mest användarvänliga beslutsstöd samt POÄNGEN.

Vilhelmina Bostäder AB
Vilhelmina Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag. VIBOs verksamhet är att inom Vilhelmina kommun förvärva, äga, förvalta fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affärslägenheter, lokaler för småindustri och hantverk och kollektiva anordningar samt bedriva härmed förenlig verksamhet. VIBO är idag Vilhelminas största aktör på hyresmarknaden. VIBO förvaltar ca. 700 hyreslägenheter och har också ett fyrtiotal lokaler med centralt läge i Vilhelmina. VIFAB bildades 2015 och har till uppgift att förvalta fastigheter och ytor åt VIBO och Vilhelmina kommun. I förvaltningsuppdragen ingår tillsyn av fastigheter, inre och yttre skötsel, mark- och fastighetsskötsel och felavhjälpande underhåll.

För mer information: www.vibo.se

VIBO väljer beslutsstödsystemet INSIKT