Gävle Hamn AB väljer anläggningsregister från Trimma

Gävle Hamn AB har valt Trimmas webbaserade anläggningsregister POÄNGEN Komponent för sitt fastighetsbestånd. POÄNGEN Komponent ger stöd för komponentavskrivningar enligt K3 genom enkel och överskådlig komponentindelning, samt hantering av skattemässiga såväl som bokföringsmässiga värden. Utöver detta så underlättar dessutom systemet hanteringen av utrangeringar, upp- och nedskrivningar, analys via rapporter och framtagande av bokföringsorder för inläsning till Gävle Hamns ekonomisystem Hogia.

Med anläggningsregister genom POÄNGEN Komponent får man tid över till annat genom den komponentmodell som framtas efter kundens behov. Det finns inte några begränsningar över val av komponentmodell eller antalet komponenter och man kan lägga komponenter på den nivå som man själv önskar, exempelvis fastighet, byggnad, lokal, m.m. Bokföringsorder gällande avskrivningar enligt K3 kan skapas direkt i POÄNGEN Komponent och kopplas till befintligt ekonomisystem, i Gävle Hamns fall Hogia.

”Vi valde Trimma POÄNGEN Komponent för att minska vår administrativa tid för hantering av skattemässig avskrivning av våra komponenter”

Ulrika Kruukka, Ekonomichef

För mer information kontakta:
Christopher Jonsson, Sälj- och Marknadschef, Trimma AB
Tel: 070-624 26 20
E-post: christopher.jonsson@trimma.se

Trimma AB
Trimma är experter på lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Med engagerade konsulter och förstklassiga produkter skapar vi förutsättningar för att öka din lönsamhet, samtidigt som vi ger dig tid över.
Med den tiden kan du optimera och utveckla din verksamhet. Vi är främst kända för INSIKT, marknadens mest användarvänliga beslutsstöd samt POÄNGEN..

Gävle Hamn AB
Med sitt strategiska läge strax norr om Stockholm och i direkt anslutning till den industritäta regionen i Mellansverige är Gävle hamn ett naturligt nav för import och export på ostkusten, via sjötransport, järnväg och väg.

För mer information: www.gavlehamn.se