Norrtälje Vatten och Avfall väljer INSIKT som projekt- och beslutshanteringssystem

Norrtälje Vatten och Avfall (NVAA) har valt att effektivisera företagets verksamhetsstyrning med beslutsstödsprodukten INSIKT. Målet är att frigöra tid för analys och förenkla processerna kring budget- och prognosarbetet samt förbättra tillgängligheten av verksamhetskritisk information i organisationen.

Norrtälje Vatten och Avfall kommer att planera och följa upp verksamheten genom INSIKT Analys och INSIKT Planering, och hantera sin projektverksamhet i tilläggsmodulen INSIKT Projekt för att stödja hela processen från budget och prognoser till analyser och uppföljning.

”Vårt mål är att verksamhetschefer och projektledare ska vara självständiga under hela processen från budget och prognoser till analys och uppföljning.” Iryna Cöster, controller på NVAA

För mer information kontakta:
Christopher Jonsson, Sälj- och Marknadschef, Trimma AB
Tel: 070-624 26 20
E-post: christopher.jonsson@trimma.se

Trimma AB
Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för effektiv verksamhetsstyrning. Vi utvecklar och marknadsför INSIKT – marknadens mest användarvänliga verktyg för beslutsstöd baserat på Microsoft-teknik. Verksamhetsförståelse är vår styrka, snabbhet ett kännetecken.

Norrtälje Vatten och Avfall AB
Norrtälje Vatten och Avfall har cirka 120 anställda och levererar dagligen tjänster och produkter inom vatten, avlopp, avfall och återvinning. Vi skapar även förutsättningar för att lokalsamhället ska kunna växa och utvecklas på ett hållbart och miljövänligt sätt. Den 1 mars 2021 tog vi över VA- och renhållningsverksamheterna från kommunen. Det är ett aktiebolag som ägs helt av Norrtälje kommun, på samma sätt som de övriga dotterbolagen Norrtelje Energi, Roslagsbostäder och Campus Roslagen.
För mer information: www.nvaa.se