Icehotel väljer business intelligence från Trimma

Icehotel AB har valt att implementera business intelligence system och väljer INSIKT. I INSIKT har de ett komplett system för verksamhetsstyrning och genom samverkande moduler får de stöd under hela processen – från planering, till analys och uppföljning.

I INSIKT Planering så hanteras budget och prognoser, där gränssnittet möjliggör att ett stort antal budgetläggare kan involveras och där planeringsarbetet underlättas genom en rad smarta funktioner. Systemet uppmuntrar även till direkt dialog mellan användare, vilket förenklar budgetarbetet och ökar dess kvalitet. INSIKT kommer främst hämta datan till Icehotel från Fortknox.

Genom samverkan mellan modulerna kommer Icehotel med hjälp av INSIKT Analys följa upp verksamheten där medarbetare själva kan skapa analyser och rapporter och följa data ned till transaktioner. Användarvänlig business intelligence möjliggör att data blir beslut och att rätt information är tillgänglig, hela tiden. Även i INSIKT Analys kommer datan hämtas från Fortknox.

”Vi är helt övertygade om att INSIKT från Trimma är det system som bäst möter våra behov, samt passar för den bransch vi verkar i, besöksnäringen.”
Ann-Charlotte Roumio Holmqvist, Ekonomichef

För mer information kontakta:
Christopher Jonsson, Sälj- och Marknadschef, Trimma AB
Tel: 070-624 26 20
E-post: christopher.jonsson@trimma.se

Trimma AB
Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för effektiv verksamhetsstyrning. Vi utvecklar och marknadsför INSIKT – marknadens mest användarvänliga verktyg för beslutsstöd baserat på Microsoft-teknik. Verksamhetsförståelse är vår styrka, snabbhet ett kännetecken.

Icehotel AB
Originalet sedan 1989. Upplev ett året runt vinterhotell med konstutställning av is från Torne älv som ändrar skepnad varje år. En plats att upptäcka tystnaden, naturen, norrsken, gnistrande skogar, röding, renar och mycket mer.
För mer information: www.icehotel.com