ByggPartner väljer projekt- och beslutshanteringssystem

ByggPartner har valt INSIKT som beslusstödssystem. INSIKT syftar till att effektivisera företags verksamhetsstyrning, förbättra och spara tid i planeringsprocesserna för budget, prognos och projekt. Lösningen som ByggPartner valt omfattar INSIKT Analys, INSIKT Planering och INSIKT Projekt. Integrationer kommer göras mot 3L, Bidcon och Palette.

”ByggPartner hade främst behovet av ett system för att på ett bra sätt följa upp sina projekt och uppdatera kalkyler och prognoser. Därför var det viktigt att hitta ett anpassningsbart system som både stödjer våra bygg- och ställnings-projekt, och som kunde integreras mot framförallt Bidcon och 3L. På det här sättet kan vi göra data tillgänglig bland våra användare vilket gör det möjligt att analysera och ta beslut som styr projekten. Prognoserna kommer också att vara till underlag för den successiva vinstavräkningen.”
Patrik Fredin, Chef Controller på ByggPartner

För mer information kontakta:
Christopher Jonsson, Försäljningschef, Trimma AB
Tel: 070-624 26 20, E post: christopher.jonsson@trimma.se

Trimma AB
Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för effektiv verksamhetsstyrning. Vi utvecklar och marknadsför INSIKT – marknadens mest användarvänliga verktyg för beslutsstöd baserat på Microsoft-teknik. Verksamhetsförståelse är vår styrka, snabbhet ett kännetecken.

ByggPartner
Byggpartner är en byggkoncern med verksamhet inom Stockholm/Mälardalen och Dalarna. Bolaget erbjuder bygg- och ställningsentreprenad samt tillhörande service. Bolaget startades år 1992 och aktien är noterad på Nasdaq First North Premier.

För mer information: www.byggpartner.se