Uppsalahem AB väljer anläggningsregister från Trimma

Uppsalahem AB har valt Trimmas anläggningsregister POÄNGEN Komponent för sitt fastighetsbestånd och inventarier. Systemet ger stöd för komponentavskrivning enligt K3 genom enkel och överskådlig komponentindelning samt hantering av såväl skattemässiga som bokföringsmässiga värden. Systemet underlättar därutöver hanteringen av utrangeringar, upp-/nedskrivningar, analys via rapporter och framtagande av bokföringsorder för inläsning till deras ekonomisystem Incit Xpand.

För mer information kontakta:
Christopher Jonsson, Försäljningschef, Trimma AB
Tel: 070-624 26 20, E post: christopher.jonsson@trimma.se

Trimma AB
Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för effektiv verksamhetsstyrning.

Vi utvecklar och marknadsför INSIKT – marknadens mest användarvänliga verktyg för beslutsstöd baserat på Microsoft-teknik. Verksamhetsförståelse är vår styrka, snabbhet ett kännetecken.

Uppsalahem AB
Vi är Uppsalas ledande bostadsbolag med cirka 17000 bostäder, inklusive Studentstaden. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos oss i områden runt om i hela Uppsala. Med vår långsiktiga och målinriktade förvaltning skapar vi trygga och härliga miljöer där många vill bo. Vi är en av Uppsalas största byggherrar och har sedan 1946 byggt fler än 20 000 bostäder.

För mer information: www.uppsalahem.se