Strängnäs Fastighets AB väljer INSIKT som sitt beslutsstöd

Strängnäs Fastighets AB har valt att effektivisera företagets verksamhetsstyrning med nytt beslutsstöd, valet föll på produkten INSIKT. Målet är att frigöra tid för analys och förenkla processerna kring budget- och prognosarbetet samt förbättra tillgängligheten av verksamhetskritisk information i organisationen. Strängnäs Fastighets kommer använda sig av INSIKT Analys och INSIKT Planering. Integration kommer göras mot Incit Xpand, både för att följa ekonomi och fastighetsdata. INSIKT kommer stödja hela processen från budget och prognoser till analyser och uppföljning.

För mer information kontakta:
Christopher Jonsson, Försäljningschef, Trimma AB
Tel: 070-624 26 20, E-post: christopher.jonsson@trimma.se

Trimma AB

Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för effektiv verksamhetsstyrning. Vi utvecklar och marknadsför INSIKT – marknadens mest användarvänliga verktyg för beslutsstöd baserat på Microsoft-teknik. Verksamhetsförståelse är vår styrka, snabbhet ett kännetecken.

Strängnäs Fastighets AB / Strängnäs Bostads AB

Strängnäs Bostads AB är ditt kommunala bostadsbolag i Strängnäs. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra bostäder och bostadsområden tillsammans med våra hyresgäster.

Vi vill vara det självklara valet för dig som vill bo i Strängnäs Kommun. Genom att erbjuda attraktiva bostäder och aktivt bidra till bostadsutvecklingen i Strängnäs kommun strävar vi efter att vara ”en bättre värd”. Bolaget Strängnäs Bostads AB är helägt dotterbolag till Strängnäs Fastighets AB, som i sin helhet ägs av Strängnäs kommun. Bolagen äger och förvaltar bostadslägenheter och verksamhetslokaler i Strängnäs, Mariefred, Stallarholmen och Åkers Styckebruk. För mer information: www.strangnasbostadsab.se