Trimma och Elecosoft erbjuder en integrerad lösning gällande projektuppföljning

Trimma och Elecosoft erbjuder nu en integrerad lösning för kalkylering och projektuppföljning utifrån respektive specialistområden. Bakgrunden är det ökade behovet inom bygg- och installationsbranschen av ett systemstöd för att hantera den ekonomiska uppföljningen av sin projektportfölj.

”Vi ser en tydlig trend inom bygg- och installationsbranschen där allt fler företag står inför utmaningar vad gäller att hantera projektuppföljningen. Genom kombinationen av Trimmas styrkor inom verksamhetsstyrning tillsammans med Elecosofts position som ledande leverantör av programvaror inom bygg- och installationsbranschen kan vi hjälpa våra kunder att hitta en integrerad lösning för kalkylering och uppföljning” Säger Christopher Jonsson, Sälj- och marknadschef på Trimma.

Projektuppföljningen sker i beslutsstödssystemet INSIKT och bygger på standardiserade integrationer mot kalkylmjukvaran Bidcon, projekthanteringsverktyget Memmo, ekonomisystem samt andra underliggande källsystem.

Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi utvecklar och marknadsför INSIKT, marknadens mest användarvänliga och heltäckande beslutsstödsprodukt baserad på standardteknik från Microsoft. INSIKT stödjer hela processen från att sätta mål och planera till analys och projekthantering.

Elecosoft är ett av de ledande företagen inom utveckling av programvaror anpassade för bygg- och installationsbranschen. Med sina branschspecifika mjukvarulösningar förenklar och förbättrar de arbetet med kalkylering, planering, genomförande och uppföljning för stora som små organisationer. Elecosoft arbetar ständigt med att vidareutveckla effektiva lösningar som möjliggör produktiva samarbeten i och mellan företag.

Vill du veta mer om samarbetet eller få en presentation av hur lösningen ser ut? Kontakta:
Petter Lundström
Telefon: 070-235 83 98
Mail: Petter.lundstrom@trimma.se