Nyheter i POÄNGEN

Utvecklarna på POÄNGEN har legat i på sistone och gjort en hel del förbättringar i produkten samt tagit fram ett par nya funktioner.

Tilläggsmodulen för Inventarier har fått många nya förbättringar. Vi har bland annat lagt till en funktion för att beräkna överavskrivning för inventarier med både 20-regeln och 30-regeln.


Det har också blivit enklare att komma igång med Inventarie-modulen om man inte har använt den tidigare. Genom att fylla i en standardiserad Excel-mall kan vi läsa in alla befintliga inventarier till Poängen Komponent på en gång.


Vi har även förbättrat flera av funktionerna i Poängen Komponent och gjort dessa mer flexibla. Här kommer några tips på vad som är möjligt i den senaste versionen:

  • Datumet för start avskrivning kan nu väljas fritt. Man kan även välja ett tidigare datum än anskaffningsdatumet, så länge som det är inom samma räkenskapsår.
  • När man använder funktionen för Primäravdrag skattemässigt kan man nu fritt välja vilket datum som det ska börja gälla. Det kan vara användbart om man vill lägga in primäravdraget på befintliga skattemässiga värden utan att påverka tidigare räkenskapsår.
  • Guiderna under Hjälp-knappen har blivit fler och tydligare. Det finns beskrivningar av de flesta funktionerna. Det finns också guider som beskriver hur man löser vanliga problem.