Västvatten upphandlar beslutsstöd för projektplanering

Västvatten AB har valt att effektivisera företagets verksamhetsstyrning med beslutsstödsprodukten INSIKT. Målet är att förbättra tillgängligheten av verksamhetskritisk information i organisationen, frigöra tid för analys och förenkla hanteringen av projekt. Trimma levererar projektverktyget INSIKT Projekt till Västvatten där lösningen stödjer hela processen från att lägga upp nya projekt till projektprocesser, aktiviteter, projektbudget, prognoser samt uppföljning/rapporter av hela projektportföljen.

För mer information kontakta:
Christopher Jonsson, Försäljningschef, Trimma AB
Tel: 070-624 26 20, E post: christopher.jonsson@trimma.se

Trimma AB
Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för effektiv verksamhetsstyrning. Vi utvecklar och marknadsför INSIKT – marknadens mest användarvänliga verktyg för beslutsstöd baserat på Microsoft-teknik. Verksamhetsförståelse är vår styrka, snabbhet ett kännetecken.

Västvatten AB
Västvatten är ett ungt och piggt bolag som startade år 2013 och har idag strax över 100 medarbetare och en total omsättning på ungefär 300 miljoner kronor. Med fyra ägarkommuner är vi ett starkt bolag som kan ha ett samlat fokus på VA-frågor och ser till att det gemensamma vattnet och avloppet funkar på bästa sätt i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla. Du märker oss kanske främst som vatten i kranen. Och när det funkar som bäst tänker du på oss minst. Men dygnets alla timmar jobbar vi, våra reningsverk, pumpstationer och ledningar. Vi gör det för att se till att skydda vårt gemensamma vatten. För friska hav, sjöar och vattendrag. För människor, djur och miljö. För framtiden. För mer information: www.vastvatten.se