Kungliga Dramatiska Teatern väljer INSIKT

Kungliga Dramatiska Teatern, mer känd som Dramaten, har valt INSIKT som sitt analys- och budgetverktyg. Dramaten kommer använda sig av INSIKT Analys och INSIKT Planering. I INSIKT Planering kommer flertalet budgettyper konfigureras för att planera produktioner, personal och bemanning, samt övriga kostnader. De system som kommer föda INSIKT med information är lönesystemet Agda och ekonomisystemet Visma Control.

För mer information kontakta:
Christopher Jonsson, Försäljningschef, Trimma AB

Tel: 070-624 26 20, E post: christopher.jonsson@trimma.se

Trimma AB
Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för effektiv verksamhetsstyrning. Vi utvecklar och marknadsför INSIKT – marknadens mest användarvänliga verktyg för beslutsstöd baserat på Microsoft-teknik. Verksamhetsförståelse är vår styrka, snabbhet ett kännetecken.

Kungliga Dramatiska Teatern
Kungliga Dramatiska Teatern, mer känd som Dramaten, är Sveriges nationalscen. Teatern verkar utifrån ett uppdrag från regeringen, som bland annat innebär att teatern såväl ska förvalta teaterhistorien som arbeta för teaterkonstens utveckling. På Dramaten spelas således klassiker, nyskriven teater och teater för barn och ungdom. Teatern ägs till 100 procent av svenska staten. VD är Maria Groop Russel.

För mer information: www.dramaten.se