Skellefteå Industrihus väljer INSIKT som sitt beslutsstödsystem och anläggningsregistret POÄNGEN Komponent

Skellefteå Industrihus har valt att effektivisera sin verksamhet med INSIKT och POÄNGEN Komponent. Data hämtas från ekonomisystemet Fenix, rapporter och analyser görs direkt i INSIKT, budget och prognoser samt alla projekt planeras också i INSIKT där det finns stöd för K3. Anläggningsregistret POÄNGEN Komponent används sedan för att hantera bokföringsmässiga och skattemässiga avskrivningar.

”-För oss var det väldigt viktigt att hitta ett komplett beslutsstödsverktyg där vi kan hantera hela vår verksamhet. Då vi genomför många projekt av olika typer vill vi kunna planera dessa i verktyget, att det i sin tur föder vår budget- och prognosprocess samt att vi kan följa upp allt i ett och samma verktyg. Att INSIKT också har ett användarvänligt och trevligt gränssnitt var också ett stort plus.” – Elin Söderlund, Ekonomiansvarig Skellefteå Industrihus.  

För mer information kontakta:
Christopher Jonsson, Försäljningschef, Trimma AB

Tel: 070-624 26 20, E post: christopher.jonsson@trimma.se

Trimma AB
Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för effektiv verksamhetsstyrning. Vi utvecklar och marknadsför INSIKT – marknadens mest användarvänliga verktyg för beslutsstöd baserat på Microsoft-teknik. Verksamhetsförståelse är vår styrka, snabbhet ett kännetecken.

Skellefteå Industrihus
Sedan 1963 har Skellefteå Industrihus byggt upp ett stort och varierat bestånd av fastigheter med både små och stora företag som hyresgäster. Vårt fastighetsbestånd består av allt från industrilokaler till kontorshus och utbildningslokaler. Bland annat äger Skellefteå Industrihus alla byggnader på Campus Skellefteå som är navet för den högre utbildningen i kommunen.

För mer information: www.skellefteaindustrihus.se