Webinar INSIKT

Webinar 19/5 10:00

Är du intresserad av beslutsstöd? Vill du veta hur ni får ut det mesta av era verksamhetssystem och arbetar smartare med budget och prognoser? Registrera dig på vårt webinar där vi går igenom beslutsstödsprodukten INSIKT.

INSIKT är ett komplett system för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Produkten stödjer en löpande process hela vägen från att sätta mål och planera till analys och projekthantering. INSIKT är en lättanvänd, kraftfull och visuell produkt som ger varje användare tillgång till såväl övergripande sammanhang som underliggande detaljer.

INSIKT kan med enkelhet integreras mot alla typer av affärs- och verksamhetssystem.

Analys – Rapporter och analys
Ett användarvänligt och webbaserat gränssnitt mot Microsofts OLAP-teknik gör det möjligt för alla medarbetare att skapa analyser och rapporter. Information kan lätt vridas och vändas både som diagram och siffror. Även analys av mycket stora volymer av data ger en omedelbar respons. Medarbetarna kan själva med hjälp av verktyget se trender och förstå vad som driver verksamheten. Utifrån analyser skapas modifierbara rapporter som enkelt distribueras till andra medarbetare eller grupper av medarbetare.

Planering – Budget och prognos
Genom produktens webbgränssnitt kan ett stort antal medarbetare involveras i budgetarbetet utan att göra processen svår och tidskrävande. Planeringsarbetet baserat på budget eller rullande prognoser kan snabbas upp och gör att en större delaktighet bland medarbetarna skapas. Data matas in via webbläsaren och integreras mot underliggande verksamhetssystem. Analys av differenser mellan faktiskt utfall, planer och prognoser sker enkelt med INSIKT Analys.

Maj 19, 2020 10:00

Registrera dig här: REGISTRERING