Swemaint AB väljer INSIKT

Swemaint AB har valt beslutsstödsprodukten INSIKT för att effektivisera företagets verksamhetsstyrning. INSIKT kommer stödja hela processen från planering till uppföljning och förbättra tillgängligheten av verksamhetskritisk information i organisationen. Inledningsvis kommer information att hämtas från affärssystemet IFS.


För mer information kontakta:
Christopher Jonsson, Försäljningschef, Trimma AB Tel: 070-624 26 20,

E-post: christopher.jonsson@trimma.se

Trimma AB

Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för effektiv verksamhetsstyrning. Vi utvecklar och marknadsför INSIKT – marknadens mest användarvänliga verktyg för beslutsstöd baserat på Microsoft-teknik. Verksamhetsförståelse är vår styrka, snabbhet ett kännetecken.

Swemaint AB

SweMaint är norra Europas ledande leverantör av underhållstjänster till vagnägare och andra operatörer av godstransporter på järnväg. Vårt mål är att göra spårbunden godstrafik till ett ännu tydligare och mer konkurrenskraftigt transportalternativ för landväg – det mest hållbara är det ju sedan järnväg uppfanns. Vi uppnår detta genom att se till att våra uppdragsgivares godsvagnar rullar dygnet runt, året om enligt devisen – ju kortare vagnstillestånd ju bättre affärer.

Vårt serviceerbjudande är komplett och våra verkstäder strategiskt placerade vid de stora järnvägsknutpunkterna från Malmö i söder till Kiruna i norr. Verkstadsorterna omfattar förebyggande vagnunderhåll, hjulunderhåll, skadeavhjälpande reparationer och närmast heltäckande materialförsörjning – på 30 unika orter erbjuder vi hjulförsörjningsprogram – allt sammantaget garantier för snabba ledtider. Därutöver står 40 mobila verkstäder stand-by för akut felavhjälpning längs spåret och effektiv 24/7-bärgning och röjning som underleverantör till bland andra Trafikverket.

SweMaints långa erfarenhet – företaget har funnits i branschen sedan 1905 – i kombination med systematisk utveckling av vårt erbjudande, ger oss en unik position i branschen. För mer information: www.swemaint.se