TLV avropar INSIKT via Kammarkollegiet och Atea

När Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avropade systemstöd för budget, prognos och uppföljning via Kammarkollegiets ramavtal för Licensförsörjning föll valet, efter förnyad konkurrensutsättning, på INSIKT från Trimma. Huvudleverantör på avtalet för Licensförsörjning är Atea. INSIKT integreras med Agresso, Proceedo och Palasso initialt.

För mer information kontakta: Peter Levisson, Marknadschef, Trimma AB

Tel: 070-378 20 42, E-post: peter.levisson@trimma.se

Trimma AB

Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för effektiv verksamhetsstyrning. Vi utvecklar och marknadsför INSIKT – marknadens mest användarvänliga verktyg för beslutsstöd baserat på Microsoft-teknik. Verksamhetsförståelse är vår styrka, snabbhet ett kännetecken.

www.trimma.se

TLV – Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som beslutar om vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i läkemedelsförmånerna, som också kallas högkostnadsskyddet. TLV beslutar även vilken tandvård som ska omfattas av högkostnadsskyddet i det statliga tandvårdsstödet. TLV bedriver även tillsyn.

www.tlv.se