Information gällande Trimma ABs verksamhet

Uppdatering gällande Trimma ABs verksamhet i relation till covid-19 (corona).

Vi har levererat beslutsstöd i världsklass de senaste 20 åren och kommer att fortsätta göra det. På grund av utbrottet av covid-19(Corona) vill vi dela vår åtgärdsplan för att säkerställa era leveranser av våra beslutsstödstjänster.

Ökad beredskap

Trimma ser allvarligt på den uppkomna situationen och har tillsammans med vår ägare Visma granskat och uppdaterat våra åtgärdsplaner de senaste dagarna och veckorna. Trimma följer löpande den utveckling som sker och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Som tidigare har vi på Trimma processer, rutiner och resurser på plats för att säkerställa en oavbruten leverans av våra tjänster.

Åtgärder hittills

  • Trimma har upprättat generella regler för alla anställda i syfte att minska riskerna för infektion. Reglerna följer de riktlinjer som kommuniceras av Myndigheterna.
  • Alla anställda har fått instruktioner att stanna hemma vid händelse av misstänkt eller konfirmerad infektion.
  • Alla anställda på Trimma har instruerats i att ta med dator och annan nödvändig utrustning hem för att kunna utföra arbete från hemmet.
  • Trimma har säkerställt att anställda har verktyg och andra mjukvaror för att kunna utföra arbete från hemmet.
  • Trimma har infört begränsningar av fysiska möten till fördel av möten online.
  • Interna möten och större möten som ej är kritiska skjuts på framtiden.

Vid eskalering av situationen

  • Om situationen eskalerar agerar Trimmas ledningsgrupp som krishanteringsteam och genomför dagliga online-möten för att säkerställa ett snabbt agerande och säkerställa det dagliga arbetet.
  • Trimma har planerat för flertalet av olika eskalerade scenarios. Om nödvändigt är vi förberedda att genomföra åtgärder för att säkerställa vår verksamhet.

Övrig information

Vi kommer att göra vårt främsta för att säkerställa vår verksamhet, även vid en akut situation. Om situationen eskalerar eller ändras drastiskt så kommer vi att informera er så fort som möjligt. Information om detta kommer att publiceras på vår websida.

Ytterligare information gällande covid-19 från Visma: https://www.visma.se/om-visma/information-med-anledning-av-covid-19/

Tack för Din uppmärksamhet!