Utvecklingspedagogik Sverige AB väljer INSIKT

Utvecklingspedagogik Sverige AB har valt att effektivisera företagets verksamhetsstyrning med beslutsstödsprodukten INSIKT. Målet är att underlätta och förbättra tillgängligheten av ekonomisk information i organisationen för att frigöra tid för analys och förenkla processerna kring budget- och prognosarbetet. Utvecklingspedagogik använder sig av huvudprodukten INSIKT Analys och Planering.

För mer information kontakta:
Christopher Jonsson, Försäljningschef, Trimma AB Tel: 070-624 26 20, E-post: christopher.jonsson@trimma.se

Trimma AB
Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för effektiv verksamhetsstyrning.
Vi utvecklar och marknadsför INSIKT – marknadens mest användarvänliga verktyg för beslutsstöd baserat på Microsoft-teknik.
Verksamhetsförståelse är vår styrka, snabbhet ett kännetecken.

Utvecklingspedagogik Sverige AB
Utvecklingspedagogik Sverige AB är ett familjeägt välfärdsföretag som driver verksamheter inom skola och omsorg för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. I våra verksamheter står elevernas och brukarnas trygghet, trivsel och utveckling i centrum, alltid utifrån den enskilda individens förutsättningar. Vi arbetar hela tiden för att skapa motivation för lärande och personlig utveckling och vi gör det med kunniga medarbetare, hög personaltäthet och inte minst; klokhet, ett varmt hjärta och stort engagemang. För mer information: www.up.se