Astrid Lindgren AB väljer INSIKT

Astrid Lindgren AB har valt att effektivisera företagets verksamhetsstyrning med beslutsstödsprodukten INSIKT. Syftet är att underlätta budget- och prognosarbetet samt få ett skarpare verktyg för analys och uppföljning. Astrid Lindgren AB använder sig av INSIKT Analys och INSIKT Planering.
För mer information kontakta:
Christopher Jonsson, Försäljningschef, Trimma AB Tel: 070-624 26 20, E-post: christopher.jonsson@trimma.se

Trimma AB
Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för effektiv verksamhetsstyrning.
Vi utvecklar och marknadsför INSIKT – marknadens mest användarvänliga verktyg för beslutsstöd baserat på Microsoft-teknik.
Verksamhetsförståelse är vår styrka, snabbhet ett kännetecken.

Astrid Lindgren AB
Astrid Lindgren Aktiebolag äger och förvaltar de rättigheter som är associerade med Astrid Lindgren och hennes författarskap. Vi på Astrid Lindgren Aktiebolag samarbetar med bokförlag, filmbolag, tv-kanaler, producenter och företag över hela världen. Vi strävar efter att hålla Astrid Lindgrens värderingar levande i vårt dagliga arbete, med barnen i första rummet, högsta kvalitet på allt vi gör, ärlighet och respekt inför omvärlden, nyfikenhet och öppenhet för människor och idéer, pålitlighet, affärsmässighet och ett småländskt bondförnuft. För mer information: www.astridlindgren.se