Nyköpingshem AB väljer INSIKT

Nyköpingshem AB har valt att effektivisera företagets verksamhetsstyrning med beslutsstödsprodukten INSIKT. Målet är att förbättra tillgängligheten av verksamhetskritisk information i organisationen, frigöra tid för analys och förenkla processerna kring budget- och prognosarbetet samt hanteringen av projekt. Nyköpingshem kommer använda sig av INSIKT Analys, INSIKT Planering och INSIKT Projekt. Integrationer kommer göras mot Visma Control, Vitec och Agda. INSIKT kommer stödja hela processen från budget och prognoser till analyser och uppföljning.

För mer information kontakta:
Christopher Jonsson, Försäljningschef, Trimma AB
Tel: 070-624 26 20, E-post: christopher.jonsson@trimma.se

Trimma AB

Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för effektiv verksamhetsstyrning. Vi utvecklar och marknadsför INSIKT – marknadens mest användarvänliga verktyg för beslutsstöd baserat på Microsoft-teknik. Verksamhetsförståelse är vår styrka, snabbhet ett kännetecken.

Nyköpingshem AB

Nyköpingshem är det största bostadsbolaget i Nyköping. Vi ägs av Nyköpings kommun och har funnits sedan 1949. Nyköpingshem är ett allmännyttigt bostadsbolag. Det innebär att vår verksamhet ska drivas på affärsmässiga villkor men utan enskilt vinstintresse. Våra ekonomiska medel ska stanna i företaget för att säkerställa en långsiktig fastighetsförvaltning. Nyköpingshem förvaltar omkring 4 000 lägenheter. För mer information: www.nykopingshem.se