Bjäre Kraft investerar i INSIKT

Bjäre Kraft har valt att effektivisera företagets verksamhetsstyrning med beslutsstödsprodukten INSIKT. Målet är att förbättra tillgängligheten av verksamhetskritisk information i organisationen, frigöra tid för analys och förenkla processerna kring budget- och prognosarbetet. Inledningsvis kommer data hämtas från affärssystemet Microsoft Dynamics AX. INSIKT kommer stödja hela processen från budget och prognoser till analyser och uppföljning.

För mer information kontakta:
Christopher Jonsson, Försäljningschef, Trimma AB
Tel: 070-624 26 20, E-post: christopher.jonsson@trimma.se

Trimma AB
Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för effektiv verksamhetsstyrning. Vi utvecklar och marknadsför INSIKT – marknadens mest användarvänliga verktyg för beslutsstöd baserat på Microsoft-teknik. Verksamhetsförståelse är vår styrka, snabbhet ett kännetecken.

Bjäre Kraft
Bjäre Kraft äger, tillhandahåller och utvecklar infrastruktur för energi och bredband för alla som bor, vistas eller verkar i nordvästra Skåne och södra Halland. Med långsiktigt tänkande satsar vi på förnyelsebar energi, öppet bredbandsnät och driftsäkert elnät. Vi erbjuder prisvärda produkter med hög kvalité levererade av engagerad och ansvarstagande medarbetare. Koncernen omsätter ca 300 MSEK och har 65 anställda. För mer information: www.bjarekraft.se