Eskilstuna Kommunfastigheter AB väljer INSIKT

Eskilstuna Kommunfastigheter AB har efter en genomförd offentlig upphandling med omfattande kravspecifikation valt beslutsstödsprodukten INSIKT för att effektivisera sin verksamhetsstyrning. Målet är att förbättra tillgängligheten av verksamhetskritisk information i organisationen, frigöra tid för analys och förenkla processerna kring budget- och prognosarbetet samt hanteringen av projekt. Eskilstuna Kommunfastigheter kommer använda sig av INSIKT Analys, INSIKT Planering och INSIKT Projekt. Integrationer kommer göras mot Agresso, Momentum och Fast2. INSIKT kommer stödja hela processen från budget och prognoser till analyser och uppföljning.

För mer information kontakta:
Andreas Forsberg, VD, Trimma AB Tel: 070-647 77 10, E-post: andreas.forsberg@trimma.se

Trimma AB
Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för effektiv verksamhetsstyrning.
Vi utvecklar och marknadsför INSIKT – marknadens mest användarvänliga verktyg för beslutsstöd baserat på Microsoft-teknik.
Verksamhetsförståelse är vår styrka, snabbhet ett kännetecken.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Kommunfastighet arbetar inom fyra affärsområden; bostäder, kommunala lokaler, samhällsfastigheter och bad.
Vi äger cirka 7300 lägenheter såväl centralt som på landet och förvaltar cirka 500 000 kvm kommunala verksamhetslokaler.
Affärsområde bad består av Munktellbadet – Eskilstunas nya badhus som öppnade i maj 2016.
Verksamheten är uppdelad på två distrikt och inom distrikten arbetar ett antal arbetslag.
Arbetslagen ansvarar bland annat för fastighetsskötsel och lokalvård. Vi har egen avdelning för byggservice.
Vi är idag cirka 430 medarbetare. För mer information: www.kfast.se