Wallfast väljer INSIKT Projekt

Trimma levererar projektverktyget INSIKT Projekt till fastighetsbolaget Wallfast efter en upphandlingsprocess med flera leverantörer. INSIKT Projekt bygger på Trimmas erkända beslutsstöd INSIKT och syftar till att effektivisera företags planering, styrning och uppföljning av projekt. Lösningen stödjer hela processen från att lägga upp nya projekt till projektprocesser, aktiviteter, projektbudget, prognoser samt uppföljning/rapporter av hela projektportföljen.

För mer information kontakta:
Andreas Forsberg, VD, Trimma AB
Tel: 070-647 77 10, E-post: 
andreas.forsberg@trimma.se

Trimma AB
Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för effektiv verksamhetsstyrning. Vi utvecklar och marknadsför INSIKT – marknadens mest användarvänliga verktyg för beslutsstöd baserat på Microsoft-teknik. Verksamhetsförståelse är vår styrka, snabbhet ett kännetecken.

Wallfast AB
Wallfast-koncernen äger och förvaltar närmare 4 000 lägenheter i Stockholmsområdet. Fastigheterna sköts av Wallfast AB och Hässelby Hem AB.
För mer information: www.wallfast.se