Länsförsäkringar väljer INSIKT

Länsförsäkringar Västerbotten har valt beslutsstödsprodukten INSIKT för att effektivisera företagets verksamhetsstyrning. INSIKT kommer att stödja budgetarbetet och uppföljning av budget. Avtalet innefattar konsulttjänster, licenser, utbildning samt support och underhållsavtal.
”Vi har nu varit igång med INSIKT en tid och vi tycker att det fungerar mycket bra och är väldigt användarvänligt” – säger Anders Bieblad Tf Ekonomichef på Länsförsäkringar Västerbotten.

Trimma AB
Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för effektiv verksamhetsstyrning. Vi utvecklar och marknadsför INSIKT – marknadens mest användarvänliga verktyg för beslutsstöd baserat på Microsoft-teknik. Verksamhetsförståelse är vår styrka, snabbhet ett kännetecken.

Länsförsäkringar Västerbotten
Länsförsäkringsgruppen består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag i samverkan. Varje bolag ägs av sina sakförsäkringskunder och agerar på sin egen geografiska hemmaplan, nära sina kunder.
Länsförsäkringar Västerbotten är ca 170 anställda. För mer information: www.lansforsakringar.se/vasterbotten/om-oss/