Wästbygg Gruppen väljer INSIKT

Wästbygg har under en upphandlingsprocess utvärderat flera leverantörer av beslutsstödsystem, valet föll på INSIKT. Wästbygg kommer i första etappen att göra integrationer mot verksamhetssystemet 3L samt för deras kalkylprogram Bidcon. INSIKT kommer att stödja hela processen från planering till analyser och uppföljning.

Vid vår utvärdering av IT-stöd för verksamhetsstyrning och beslutsstöd har vi vägt samman flera faktorer och hittat en lösning som passar vår verksamhet väl. INSIKT är användarvänligt, har en beprövad teknisk plattform och erbjuder den flexibilitet som krävs för att även kunna möta våra framtida behov. Med Trimma får vi dessutom en stabil och trygg leverantör som har en hög ambitionsnivå när det gäller framtida utveckling av systemet, säger Jonas Jönehall, CFO på Wästbygg Gruppen.

Trimma AB
Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för effektiv verksamhetsstyrning. Vi utvecklar och marknadsför INSIKT – marknadens mest användarvänliga verktyg för beslutsstöd baserat på Microsoft-teknik. Verksamhetsförståelse är vår styrka, snabbhet ett kännetecken.

Wästbygg Gruppen AB
Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med en tydlig närvaro på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Vi har kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Borås och Varberg men finns också via koncernbolaget Logistic Contractor representerat i våra nordiska grannländer Norge och Danmark. Företaget är specialiserat inom affärsområdena Bostad, Kommersiellt och Logistik. Dessutom arbetar vi med projektutveckling inom samtliga affärsområden.

http://wastbygg.se/