Nya avrop på statligt ramavtal för beslutsstöd

Den senaste tiden har allt fler myndigheter och andra avropsberättigade visat ett ökat intresse för ESVs ramavtal för beslutsstöd. Intresset har lett till två nya avrop där även tilldelningsbeslut har meddelats. Ekonomistyrningsverket – ESV har avropat på sitt eget ramavtal och tecknat avtal med Trimma om att implementera INSIKT. Ekonomistyrningsverket kommer att använda INSIKT för budget/prognoser samt uppföljning och analyser. Även Nordiska museet har tecknat avtal med Trimma om att införa INSIKT för budget och uppföljning.

För mer information kontakta:
Andreas Forsberg, VD, Trimma AB
Tel: 070-647 77 10, E-post: andreas.forsberg@trimma.se

Trimma AB
Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för effektiv verksamhetsstyrning. Vi utvecklar och marknadsför INSIKT – marknadens mest användarvänliga verktyg för beslutsstöd baserat på Microsoft-teknik. Verksamhetsförståelse är vår styrka, snabbhet ett kännetecken.