SISAB väljer INSIKT

Inför byte av ekonomisystem och ekonomimodell har SISAB valt INSIKT för att effektivisera företagets verksamhetsstyrning. Målet är att förbättra tillgängligheten av verksamhetskritisk information i organisationen. INSIKT kommer att stödja hela processen från budgetering och prognoser till analyser och uppföljning för fastighetsavdelningarna, driftavdelningen samt chefer. Projektet innefattar integrationer till SISAB´s underliggande källsystem, bland annat ekonomisystemet Agresso och Fastighetssystemet Vitec.

För mer information kontakta:
Andreas Forsberg, VD, Trimma AB
Tel: 070-647 77 10, E-post: andreas.forsberg@trimma.se

Trimma AB
Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för effektiv verksamhetsstyrning. Vi utvecklar och marknadsför INSIKT – marknadens mest användarvänliga verktyg för beslutsstöd baserat på Microsoft-teknik. Verksamhetsförståelse är vår styrka, snabbhet ett kännetecken.

SISAB
Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. SISAB har ca 590 förskolor, grundskolor och gymnasier från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB 1,8 miljoner kvadratmeter där mer än hundratusen människor vistas dagligen. SISAB omsätter ca 2,1 miljarder SEK och har ca 190 st anställda. För mer information: www.sisab.se