Svensk Bilprovning väljer INSIKT

Svensk Bilprovning har efter upphandling valt beslutsstödsprodukten INSIKT för att effektivisera företagets verksamhetsstyrning. INSIKT kommer att stödja hela processen från planering och prognos till analys och rapportering. Avtalet innefattar konsulttjänster, licenser, utbildning och uppgraderingsavtal.

För mer information kontakta:
Andreas Forsberg, VD, Trimma AB
Tel: 070-647 77 10, E-post: andreas.forsberg@trimma.se

Trimma AB
Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för effektiv verksamhetsstyrning. Vi utvecklar och marknadsför INSIKT – marknadens mest användarvänliga verktyg för beslutsstöd baserat på Microsoft-teknik. Verksamhetsförståelse är vår styrka, snabbhet ett kännetecken.

AB Svensk Bilprovning
Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 94 stationer och 650 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Bilprovningen är ett statligt bolag som är ackrediterad för att utföra besiktningar i hela Sverige och har stationer från Skurup till Karesuando. Under 2015 genomförde företaget närmare 2,5 miljoner besiktningar och omsatte drygt 700 MSEK.