SSR väljer INSIKT

SSR väljer INSIKT för att effektivisera organisationens verksamhetsstyrning och rapportering. Målet är att förbättra tillgänglighet och kvalité av verksamhetskritisk information för både medlemsföretag och externa parter som kommuner och myndigheter.

För mer information kontakta:
Andreas Forsberg, VD, Trimma AB
Tel: 070-647 77 10, E-post: andreas.forsberg@trimma.se

Trimma AB
Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för effektiv verksamhetsstyrning. Vi utvecklar och marknadsför INSIKT – marknadens mest användarvänliga verktyg för beslutsstöd baserat på Microsoft-teknik. Verksamhetsförståelse är vår styrka, snabbhet ett kännetecken.

SSR
Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, SSR, är branschorganisationen för Sveriges Skorstensfejarmästare. Våra medlemmar finns i nästan alla Sveriges kommuner och utför sotning och kontroll av brandskyddet i eldstäder med tillhörande rökkanaler. Våra medlemsföretag kan också erbjuda tjänster inom områdena uppvärmningsekonomi, ventilation och miljöskydd. För mer information: www.skorstensfejare.se