PIKAB-koncernen väljer INSIKT

Piteå Kommunföretag AB (PIKAB) har efter offentlig upphandling valt INSIKT för att effektivisera företagets verksamhetsstyrning. Avtalet är ett ramavtal för samtliga bolag i koncernen och innefattar konsulttjänster, licenser, utbildning och uppgraderingsavtal.

INSIKT kommer att stödja hela verksamhetsprocessen från budgetering till analys och uppföljning. Målet är att förbättra tillgängligheten till verksamhetskritisk information och generera bättre och säkrare beslutsunderlag.

För mer information kontakta:
Andreas Forsberg, VD, Trimma AB
Tel: 070-647 77 10, E-post: andreas.forsberg@trimma.se

Trimma AB
Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för effektiv verksamhetsstyrning. Vi utvecklar och marknadsför INSIKT – marknadens mest användarvänliga verktyg för beslutsstöd baserat på Microsoft-teknik. Verksamhetsförståelse är vår styrka, snabbhet ett kännetecken.

PIKAB
Piteå Kommunföretag ett av Piteå kommun helägt holdingbolag och moderbolag för de flesta av kommunens bolag. PIKABs omsättning uppgår till 924 miljoner. För mer information:www.piteakommunforetag.se

PiteEnergi
Med målsättningen ”Världens lokalaste energibolag” hjälper PiteEnergi kunder till rätt energi- och kommunikationslösningar. Värderingarna omtänksamhet, kundnytta och hållbarhet genomsyrar bolagets ca 85 anställda. För mer information: www.piteenergi.se

PNF – Piteå Näringsfastigheter
Piteå Näringsfastigheter äger och förvaltar 181 000 kvadratmeter fördelat på 40 fastigheter för uthyrning till i stort sett alla typer av verksamheter. PNF har till uppgift att stödja näringslivet och sysselsättningen i kommunen. För mer information: www.pnf.se

PiteBo
Pitebo äger och förvaltar nästan 4000 lägenheter, ca 1260 garage och carports samt ca 1860 parkeringsplatser. Vidare ägs och förvaltas ca 90 affärs- och kontorslokaler. För mer information:www.pitebo.se

Pireva – Piteå Renhållning och Vatten AB
Pireva bildades 2008 genom en sammanslagning av Piteå Kommuns vatten- och avloppsverksamhet samt Renhållningen. Pireva svarar för vattenförsörjning, insamling och återvinning av avfall samt rening av avloppsvatten i Piteå Kommun. För mer information:www.pireva.se